Järva växer så det knakar, och runt 15 000 bostäder kommer att tillkomma under de närmaste åren.

Ett av de största byggprojekten i området planeras längs Finlandsgatan i Akalla, som ska göras om till en stadsgata med bostadshus och kommersiella lokaler. Projektet är tänkt att koppla ihop Akalla med Husby.

Mitt i har tidigare skrivit om hur man förutom bostäderna även planerade en skola, förskola och en idrottshall.

Nu har staden dock tänkt om och skrotat förslaget. I stället för ursprungsplanen att låta det kommunala bolaget Skolfastigheter i Stockholm AB, Sisab, bygga just det, får fastighetsbolaget Citycon markanvisning på platsen.

Bolaget kommer bygga drygt 500 nya bostäder.

Totalt blir det nu över 2 000 bostäder i hela projektet.

– Skolbehovet är inte lika stort som när bygget planerades. Man har räknat på elevunderlaget och i just det här området kommer det inte att behövas en skola, enligt prognoserna. Då är vi glada över att kunna bygga bostäder på platsen i stället, säger Anders Österberg (S), ordförande i exploateringsnämnden.

Anders Österberg (S), ordförande i exploateringsnämnden.

Anders Österberg (S), ordförande i exploateringsnämnden.

Emma Löf Hagström

Bostäderna planeras bli hälften bostadsrätter och hälften hyresrätter.

– Det här kommer även innebära fler kommersiella lokaler, fler som rör sig på gatorna och fler jobb till området. Dessutom är vi glada att det är just Citycon som bygger, eftersom det är etablerad aktör i området. De äger Kista galleria och förvaltar 570 studentbostäder i anslutning till gallerian, säger Anders Österberg.

Hur blir det med förskolor, behövs inte det?

– Det planeras för förskolor i flera andra delar av projektet. Citycon är också beredda att planera in en sådan i sitt projekt om stadsdelen meddelar att behov finns.

Så här kan Finlandsgatan se ut från nordväst, när bygget är klart.

Så här kan Finlandsgatan se ut från nordväst, när bygget är klart.

Illustration av stadsbyggnadskontoret

Kritiseras av C

För några veckor sedan meddelade idrottsnämnden att man ska utreda en ny idrottshall mellan Mariehamnsgatan och Akallalänken i Akalla, eftersom behovet av idrottshallar i Rinkeby-Kista beräknas till för att möta prognoserna om ett behovet av ytterligare 2,75 till idrottshallar i området fram till 2031.

Att man nu missar chansen att bygga en till idrottshall är under all kritik, tycker Patrick Amofah (C), ledamot i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd och ersättare i exploateringsnämnden.

– Jag finner det märkligt att vänstermajoriteten snackar en massa om deras så kallade satsning Fokus Järva samtidigt som man stoppar planerade byggen. Den planerade idrottshallen vid Finlandsgatan i Akalla är nödvändig för att tillgodose de anläggningsbehov som finns i området, säger han.

"Finns annan hall"

Anders Österberg håller inte med. Det behövs många fler bostäder i Järva, menar han, och understryker att den här markanvisningen är en viktig del i det.

– En annan viktig del är den nya idrottshallen som vi nyligen fattat utredningsbeslut om. Om Centerpartiet hade brytt sig om Järva borde de fattat ett sådant beslut när de styrde, säger han.

Patrick Amofah (C), ledamot i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd och ersättare i exploateringsnämnden.

Patrick Amofah (C), ledamot i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd och ersättare i exploateringsnämnden.

Centerpartiet