Under idrottsnämndens senaste sammanträde fattades ett beslut om att Stockholms stad ska utreda en ny idrottshall i Akalla, närmare bestämt mellan Mariehamnsgatan och Akallalänken, i närheten av Akalla grundskola.

Uppdraget ligger i budget för 2023, vilket innebär att man avsätter pengar – nio miljoner kronor – för att möjliggöra utredningen. Allt sker inom ramen för den nya idrottsmiljarden.

– Det är ett tidigt skede, men vi är väldigt hoppfulla om en ny idrottshall. Vi vet att barn och unga i socioekonomiskt svagare områden generellt är mindre aktiva i idrottsföreningar och rör på sig mindre, så vi är extra glada över att kunna påbörja en sådan här satsning, säger Maria-Elsa Salvo (S), ordförande i idrottsnämnden.

Idrottshallen som utreds kommer vara en fullstor, enkel idrottshall som är mer tids- och kostnadseffektiv att bygga än normala hallar.

– Vi har precis beslutat om en liknande hall i Rågsved. Det kommer att vara en stor hall och gå att utöva alla möjliga inomhussporter som basket, innebandy, handboll – ja, allt du kan tänka dig göra i en hall helt enkelt, säger Maria-Elsa Salvo.

Här, i utkanten av Akalla, skulle den nya idrottshallen ligga.

Här, i utkanten av Akalla, skulle den nya idrottshallen ligga.

Stockholms stad

Kan vara klar 2026

Enligt stadens prognoser finns ett behov av ytterligare 2,75 idrottshallar i Rinkeby-Kista till år 2031, om man tittar på hur befolkningen kommer öka och hur området kommer utvecklas.

Den aktuella platsen har dessutom redan en byggrätt som kan innefatta idrottshall, vilket gör processen enklare och mer effektiv, berättar Maria-Elsa Salvo.

– Det här är helt i linje med våra mål, och också i linje med arbetet i Fokus Järva. Det känns väldigt bra, framför allt eftersom det är väldigt svårt att hitta mark i Stockholm att bygga på, både bostäder och idrottshallar, samtidigt som behovet är stort, säger hon.

När utredningen är klar, om ungefär ett år, kommer staden ha en tydligare bild av vad som är genomförbart, vad ett bygge kommer kosta och hur tidplanen kan komma att se ut.

– Om allt sedan går helt som vi tänkt kan vi ta ett genomförandebeslut 2025, i så fall kan hallen stå klar i slutet av 2026, säger Maria-Elsa Salvo.

Maria-Elsa Salvo (S), ordförande i idrottsnämnden.

Maria-Elsa Salvo (S), ordförande i idrottsnämnden.

Björn Dalin