Den 2 november kom överklagan in till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt.

Några grannar har överklagat den reviderade detaljplanen som ska möjliggöra nya friliggande en- eller tvåvåningshus i området Anneberg i Enebyberg. En ny plan som bostadsrättsföreningen själv begärt.

Planen har godkänts i den nya detaljplan för området som Danderyds kommun beslutat om.

Saknar mandat

Men enligt grannar i området har styrelsen i bostadsrättsföreningen inte haft mandat att ansöka om nybyggnation i den omfattning som nu planeras. I stället för fem nya byggnader tycker de att det passar bättre med ett eller två nya hus.

”Det skulle innebära ett avsevärt mycket mindre ingrepp i vår omedelbara boendemiljö” skriver de i sitt överklagande.

Enligt dem har medlemmarna inte blivit korrekt informerade planen som sedan kommunicerats till Danderyds kommun.

"Alla medlemmars röster"

Susanne Jacobsson, ordförande i BRF Anneberg, menar att förfrågan till kommunen om att revidera detaljplanen varit förankrad hos medlemmarna. Hon påpekar att det ännu inte finns ett beslut om hur mycket, eller litet, man ska bygga.

– I nästa steg kommer vi ha möte med medlemmarna om hur vi vill utveckla vår mark. Alla medlemmars röster kommer vara lika mycket värda och vi kan besluta om hur vi ska nyttja möjligheten till bostäder här, säger hon till Mitt i.

Ännu finns ingen tidsplan.

– Nej, inte som vi har idag.

– Vi ser positivt på att det blir möjligt att bygga bostäder här i Enebyberg med miljöprofil i ett så attraktivt område, och bidra med att få in fler invånare till Danderyd, säger hon.

Begäran från föreningen

Det var i oktober som den nya detaljplanen för Anneberg klubbades av byggnadsnämnden, efter att den stötts och blötts i samråd och granskning under två års tid.

– Att bygga här är en begäran från bostadsrättsföreningen, och det tycker vi är bra. Det har tidigare funnits ett energisystem där som inte funkar. Det vore trevligt om vi kan få en rad till där med bostadsrätter, säger Claës Breitholtz (M), ordförande i byggnadsnämnden.

En intern diskussion

Claës Breitholtz vill inte kommentera överklagan.

– Nej. Vill man överklaga så var så god och gör det. Men det där låter som en intern diskussion för bostadsrättsföreningen.