Nu har kommunstyrelsen avgjort de två bidragen i markanvisningstävlingen som avgör vem som får bygga bostäder och Hälsans hus i Högsätra.

Två förslag i den klassiska stil som majoriteten eftersträvar när det byggs nytt på Lidingö tog hem segern.

– De förslag som nu står som vinnare är jag säker på kommer att tillföra Högsätra nya kvaliteter med småskalighet och grönska. Gestaltningen av nybyggnationerna ger ett helt nytt uttryck med förankring i Lidingös historia, säger kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors (M) i en första kommentar.

Titania kommer att få rätt att bygga Hälsans hus som ska ersätta den gamla sjukhusbyggnaden som idag står på platsen.

Byggherren Storstaden får uppdraget att bygga cirka 140 bostäder i flerbostadshus.

Dagens Högsätra är ett område med tydligt 1970-talsstuk. Tanken, i miljonprogrammens anda, är att bostäder och olika samhälls-, kultur- och servicefunktioner som äldreboende, skola, förskola, fritidsgård, bibliotek, affär och sjukhus är samlade och skilda från trafik.

Dagens politiska majoritet anser dock att uttrycket är föråldrat och ger ett institutionsliknande intryck. Nu vill man ha arkitektur med klassisk prägel. En inspiration har varit 1920-talshuset "Vasaborgen" på Stockholmsvägen intill centrum.

– Det är första gången man från beslutsfattande håll vågar genomföra en så omfattande ändring av arkitektoniskt uttryck i ett befintligt miljonprogramsområde, säger Titanias vd Einar Jansson i ett pressmeddelande.

Staden mål är nu att Högsätra ska präglas av "småskalighet, grönska och högkvalitativ arkitektur".

– Området ska bli den oas som boende och grannar vill besöka, spendera tid och återkomma till. Det ska bli otroligt kul att nu få realisera det tillsammans med Lidingö Stad, säger Per Jutner, vd och ägare Storstaden Bostad i pressmeddelandet.

En markanvisning betyder att en exploatör får ensamrätt att under en begränsad tid och på fastställda villkor bygga i ett område. För Högsätras del innebär detta att detaljplaneringen av området kan börja

Högsätraprojektet innehåller flera delar. Hälsans hus och flerbostadshusen kallas Kärnan.

Delområdena Lillåkersvägen och Högsätra idrottsplats är de båda andra. Lillåkersvägen ägs av en bostadsrättsförening. Här planeras bostäder där ett parkeringsdäck finns i dag.

Detaljplanen för Idrottsplatsen, som nyligen varit ute på samråd ska möjliggöra för att bygga olika idrottshallar och anläggningar.