Att bygget av den fjärde filen på Nockebybron blir försenat stod klart redan i höstas. Men nu berättar Trafikverket att även de två andra broarna i projektet kommer bli färdiga senare än beräknat.

Tappströmsbron, som var beräknad att öppna för trafik under vårvintern 2023, har tampats med flera problem som kombinerat har fördröjt arbetet. Bland annat har kriget i Ukraina gett resurs- och leveransproblem.

Teknik testas

Dessutom har testerna av brons teknik som gör att bron kan öppnas och stängas inte gett de resultat som krävs.

– Det ska testas många gånger och fungera felfritt varje gång. Blir det något fel får man börja om igen, säger Daniel Cannervik, kommunikatör på Trafikverket.

Innan alla kvalitets- och säkerhetskrav är uppfyllda kan bron inte öppnas, och innan bron öppnas kan den gamla bron inte heller rivas. När det kan ske vet Trafikverket inte ännu.

– Problemet är att vi inte riktigt vet vad som är fel. Så vi analyserar och utvärderar, säger Daniel Cannervik.

Kolfiberförstärkning

På Drottningholmsbron har bygget av en fjärde fil stött på patrull. Bron behövde nämligen förstärkas med kolfiber och det har varit både omfattande och tidskrävande, och inte något som fanns med i den ursprungliga planeringen.

– Förstärkningsarbetet försvåras dessutom av att vi hela tiden måste ha två körfält och gång- och cykelbana öppna, säger Daniel Cannervik.

Trafikverket kan alltså ännu inte ge besked om när broarna kommer vara klara. Resten av arbetet längs med Ekerövägen går dock enligt plan. Etappen mellan Tappströmsrondellen och söder om Lindö tunnel är klar, etappen mellan Lindö tunnel och Edeby ska öppna för trafik efter sommaren och etappen mellan Edeby och Nockebybron beräknas vara klar under 2024.