Kontrakt har skrivits på och under sommaren började entreprenören Serneke sitt planeringsarbete i området kring Svanhagen. Förra veckan gick startskottet för det bygge som många Färingsöbor har väntat på länge.

– Vi kommer bygga en tillfällig väg som trafiken ska ledas om på under tiden bygget pågår. Den hoppas vi kommer vara på plats under hösten, säger Mandana Mokhtary, projektledare på Trafikverket.

Innan den tillfälliga vägen är klar kommer ett körfält då och då stängas av förbi byggområdet.

– Vi har tidsrestriktioner på Färentunavägen, så vi får bara stänga av körfältet mellan klockan 10 och 15 på vardagarna. Under den tiden kommer vi ha flaggvakter på plats för att styra trafiken, säger Mandana Mokhtary.

Busshållplatserna kvar

Gång- och cykeltrafikanter kommer ledas om till tillfälliga vägar med skyltar och stängsel. Busshållplatserna kommer till att börja med finnas kvar på samma plats som nu, men flyttas under hösten.

– Vi har en väldigt bra och tät dialog med trafikförvaltningen och det aktuella bussbolaget. De informerar oss om det blir förseningar och vi behöver justera något i planeringen, säger Mandana Mokhtary.

Korsningen vid Svanhagen kommer byggas så att Tureholmsvägen, Stenhamravägen och Färentunavägen möts i en rondell, i stället för de två avfarter som finns i dag. Dessutom kommer cykelvägen flyttas så att den går väster om busshållplatserna. Bussarna som kommer från Ekeröhållet får ett eget körfält för att svänga vänster in på busslingan.

Arbetet är ännu i ett tidigt skede så ett exakt färdigdatum är svårt att ge, menar Mandana Mokhtary.

– Men som tidsplanen ser ut i dag räknar vi med att vara klara under 2024.