Störd utsikt och risk för en fridlyst blomma, backsippan.

Argument som fördes fram i överklagan mot den planerade idrottsplatsen i Bällsta, från personer som bor i närheten.

Vare sig länsstyrelsen eller miljödomstolarna lyssnade på argumenten.

Mark- och miljödomstolen ansåg att personerna inte var berörda på ett sätt som gav dem rätt att överklaga. Mark- och miljööverdomstolen, dit domen överklagades gav aldrig prövningstillstånd.

Vid flygplatsen

I somras vann detaljplanen laga kraft.

Den nya idrottsplatsen ska byggas norr om Bromma flygplats, i Bällsta, mellan Sundby friluftsområde och Solvallaskogen, ett område som i dag delvis används som snöupplag vintertid.

Idrottsplatsen, Bällsta IP, är tänkt att bli ett idrottscentrum för västra Stockholm, med utomhusarena för friidrott och konstgräsplan för fotboll som blir en isbana vintertid.

Tidigast nästa år kan spaden sättas i jorden.

"Vi arbetar med projektering och med att förbereda inför ett inriktningsbeslut i nämnden. När det beslutet fattats kommer vi att kunna säga mycket mer om inriktning, tidplan och så vidare", skriver Linda Laine, kommunikationschef på fastighetskontoret, i ett mejl.

Går allt enligt planerna kan idrottsanläggningen stå klar 2025.