Det storskaliga Bredäng och villaområdet Mälarhöjden är minst sagt olika till karaktären. Stockholms stad arbetar för att minska barriären mellan dem, genom olika byggprojekt.

Nu har kommunfullmäktige klubbat bygget av fem bostadshus med totalt 150 bostäder längs Bredängsvägen, två av dem i korsningen mot Ugglemossvägen.

Ska bli stadsgata

I dag är sträckan en genomfartsled, omgiven av bergsknallar med grönska. I framtiden ska den bli en stadsgata, kantad av bostäder med lokaler för service i bottenvåningarna.

Projektet har krympt och växt under resans gång. Från början rörde det sig om 90 bostäder i fyra hus, sedan utvidgades det till 170 bostäder i fem hus. Nu blir det alltså cirka 150 bostäder. Orsaken är att höjden på ett par av husen sänkts, sedan synpunkter kommit in på husens höjd under granskningen förra året.

En hel del natur kommer att försvinna även om detaljplanen syftar till "att bevara naturmark och träd så långt det är möjligt". Många villaägare i närheten är kritiska till projektet just för att grönska försvinner, men också på grund av ökad skuggning och mer trafikbuller.