Foto: Mikael Andersson

Butik vidtog inga covid-åtgärder

En butik i Fittja kunde inte visa för länsstyrelsen att man hade tagit åtgärder för att minska smittspridning. Nu måste de åtgärda bristerna, konstaterar myndigheten.

  • Publicerad 05:50, 19 mar 2021

Det är länsstyrelsen som ansvarar för att se till att näringsidkare följer pandemilagen.

Vid en inspektion av en livsmedelsbutik i Fittja kunde myndigheten konstatera att butiken inte hade tagit några åtgärder alls för att minska smittspridningen.

Vid en tillsyn följer länsstyrelsen ett protokoll för vilka åtgärder som gjorts av företaget, bland annat genom att tydligt visa hur många personer som får vistas i lokalen samtidigt, och tydligt uppmana besökare att hålla avstånd till varandra.

Butiken uppmanas nu att åtgärda de brister som konstaterades av länsstyrelsen.