I dagarna blev det fritt fram att använda de nya p-platserna, vilka har kommit till som en följd av Trafikverkets arbeten kopplade till att gräva ner järnvägen.

– Det är ett arbete som vi gör tillsammans med flera enheter inom stadens tekniska del, där vi jobbar med effektivt utnyttjande av allmän platsmark, säger Tommy Köhler, trafiksamordnare på staden.

På en del av de nya p-platserna kan man stå i två timmar, medan andra är ämnade för kortare vistelser på upp till en halvtimme.

– De kommer att finnas fram till att Trafikverket behöver ytan för att fortsätta med sina ledningsomläggningar. Det kan vara ett halvår, det kan vara flera år, säger Tommy Köhler.

Enligt honom har arbetet med att effektivisera ytor genererat över 100 p-platser sedan 2021. Och fler satsningar ska det bli, lovar han, liksom på till exempel popup-parker och sittytor.

– Sedan kommer man också att se det åt andra hållet, att det tas bort p-platser. Men då ska andra ytor ha optimerats.