Buss 302 som i rusningstid trafikerar sträckan Knalleborg-Brommaplan-Solna station är på förslag få en kortare linjesträckning och enbart köra sträckan Knalleborg-Brommaplan.

En annan buss, buss 113 mellan Blackebergs gård och Solna centrum, kan också få en annan linjesträckning. Förslaget är att buss 113 inte längre ska köra i Huvudsta utan få en genare sträcka till och från Solna centrum. Tanken är att i stället låta buss 129 köra sträckan genom Huvudsta.

Ändringarna som varit ute på remiss fram till i fredags är tänkta att börja gälla från årsskiftet.