Efter spottloskan blev den unga mannen från Sollentuna både slagen och huggen ett flertal gånger med ett slipat tillhygge.

Tingsrätten dömde gärningsmannen för brottet, och att betala 10 650 kronor i skadestånd till den drabbade Sollentunabon

Därefter har Sollentunabon begärt att få statlig ersättning i stället för det utdömda skadeståndet, men nu har Brottsoffermyndigheten beslutat om avslag.

Medveten provokation

Brottet kan visserligen ge rätt till brottsskadeersättning, förklarar myndigheten, men enligt brottsskadelagen får den som medvetet har provocerat gärningspersonen finna sig i en jämkad ersättning.

I det här fallet har Sollentunabon spottat på gärningsmannen innan misshandeln, som skedde i Rotsunda. Enligt Brottsoffermyndighetens bedömning har han därmed uppträtt så att han utsatt sig för en ökad risk att skadas, och därför jämkas ersättningen till noll kronor.