I slutet av mars upptäckte SL ett bromsfel i en spårvagn av modell A35, samma fel som uppstod i början av januari. Av säkerhetsskäl togs alla A35-vagnar ur trafik i väntan på en lösning.

Det betyder att:

✓ Linje 7 (Spårväg City) ersätts med buss.

✓ Cirka hälften av avgångarna på tvärbanan körs med enkelvagn, vilket innebär ökad risk för trängsel. Helgtrafiken påverkas inte (eftersom det är glesare trafik då).

✓ Från och med idag den 26 april ersätter buss tvärbanan mellan Alvik och Bromma flygplats. 

Felet som ligger i bromsmjukvaran har inte inneburit någon fara för resenärerna ombord, understryker SL. Bromsfelet kan bara uppstå i vissa specifika fall och endast om tåget kör under 7 kilometer i timmen.

– Fordonet är inte heller helt bromslöst när det här felet uppstår, det finns fortfarande fungerande nödbroms. Men bromsen är en central säkerhetsfunktion och måste självklart vara helt fungerande för att vagnarna ska kunna vara ute i trafik, säger presskommunikatören Claes Keisu.

Trängseln i Tvärbanan beror på att hälften av avgångarna körs med enkelvagn (arkivbild).

Trängseln i Tvärbanan beror på att hälften av avgångarna körs med enkelvagn (arkivbild).

Elin Angvarsson

En uppdaterad mjukvara har nu tagits fram och de bromsprover som gjorts har varit framgångsrika.

– Men för att kunna ta fordonen i trafik krävs ett myndighetsgodkännande från Transportstyrelsen, vilket innebär att det kan ta upp till fyra veckor att dels få godkännande och därefter börja implementera den nya mjukvaran i vagnarna, säger Claes Keisu.

Fordonstillverkaren kan komma att få betala ersättning till SL för de trasiga spårvagnarna.

– Det är förstås alltid beklagligt när vagnarna inte kan gå i trafik men vi arbetar aktivt med frågan och vår bild är att tillverkaren tar det här på allvar och arbetar hårt med att lösa de tekniska problemen, säger Claes Keisu.

SL: Spårvagnarna kan inte köra på en månad

SL har undersökt bromsarna på spårvagnarna som tagits ur trafik och kommit fram till att de inte kommer gå att köra på fyra veckor.

– Vi kommer behöva göra en uppdatering av mjukvaran till bromssystemet, säger SL:s presstalesperson.

Spårvagnar av den nyaste modellen A35 har plockats bort på grund av att ett fel med bromsarna upptäckts.

– Det är i låg hastighet, upp till 7 km/h som det inte gått att bromsa, säger SL:s presstalesperson Helene Jakobsson.

Trångt på tvärbanan

Från och med i torsdags kör hälften av tvärbanetågen mellan Sickla och Solna med endast en vagn och trafiken på Spårväg city ersätts med bussar. På Nockebybanan är enstaka avgångar inställda.

– Nu är det ju morgonrusning och vi kan förutsätta att det blir trångt på tvärbanan, sade Helen Jakobsson i torsdags.

På fredagsmorgonen meddelar SL att de undersökt bromssystemen närmare och kommit fram till att det krävs en uppdatering av mjukvaran.

– Det kommer att ta tid. Vi har en prognos på fyra veckor.

Kommer alla A35-spårvagnar vara ur drift i en månad?

– Det är den informationen vi har nu, säger Helene Jakobsson.

Om uppdateringen av bromsarna går smidigt kan enstaka vagnar tas i drift tidigare, tillägger hon.

Fordonstillverkaren har lokaliserat felet, som finns i bromsmjukvaran. En uppdaterad mjukvara som löser problemet släpps inom kort men den kräver ett myndighetsgodkännande från Transportstyrelsen.

Bromsfelet kan vara löst först om en månad, säger SL.

Bromsfelet kan vara löst först om en månad, säger SL.

Dennis Andersson

SL: Spårvagnarna kan inte köra på en månad

Dystra beskedet till resenärerna: "Det kommer att ta tid" ✔ Tvärbanan påverkas