Nu tas det kanske mest synliga steget för att bygga bostäder ovanpå Brommadepån i Alvik.

I tisdags beslutade regionfullmäktige att avsätta 510 miljoner kronor för att däcka över depån.

– En oerhört viktig milstolpe för att säkra Nockebybanans framtid och bidra till nya bostäder, säger Jens Sjöström (S), investeringsregionråd.

Om regionfullmäktige beslutar att avsätta pengarna börjar arbetet med överdäckningen i januari 2025.

Pågår i två år

Byggarbetena skulle pågå i två års tid och enligt Jens Sjöström kan överdäckningen stå klar 2027, inräknat överklagandetid.

– Vi svarar för själva ombyggnationen, indäckningen, spåromläggningar och annat som kommer att ske i området men sedan tar staden vid därefter, de gör förstärkningsarbeten i syfte att kunna bygga på byggnader ovanpå, det är stadens ansvar, säger Jens Sjöström.

Jens Sjöström (S), investeringsregionråd.

Jens Sjöström (S), investeringsregionråd.

Jann Lipka

Stockholms stad vill bygga 400 bostäder ovanpå överdäckningen, vilket Mitt i skrivit om tidigare.

– Det tror vi kommer att bli attraktivt och det är bra för depån som kommer i ett mer skyddat läge och blir inbyggd på ett annat sätt. För SL-trafiken är det här en väldigt bra lösning som säkrar Nockebybanan, säger Jens Sjöström.

Enligt Jens Sjöström består det praktiska arbetet med en överdäckning av att dra ihop den befintliga depåns spårkapacitet så att Nockebybanans sju spårvagnar får plats i depån. I depån ska det även finnas plats för att vända tunnelbanevagnar.

– Vi däckar in hela depån. Det kommer att bli en konstruktion men det kommer inte att bli en stor koloss, sedermera kommer det här att smälta in bra, säger Jens Sjöström.

Inventering

Dessförinnan ska en inventering visa vad av den nuvarande anläggningen som ska rivas, behållas eller få en annan placering. En del saneringsarbete kommer även att behöva göras, bland annat ligger en mack på området.

Enligt Moderaterna i Region Stockholm är det Moderaterna som har drivit förslaget.

"Infrastruktursatsning och bostadsbyggande tar tid och måste få ta tid. Nu tas ett viktigt kliv framåt för att uppfylla Moderaternas löfte om att överdäcka Brommadepån och skapa plats för nya bostäder", skriver Kristoffer Tamsons (M), oppositionsregionråd, i ett mejl till Mitt i.

Enligt Jens Sjöström fanns planer på att däcka över Brommadepån redan i början av 2000-talet.

– Och sedan har det skrivits avtal med Stockholms stad att marken ska avflyttas för att möjliggöra för bostadsändamål. Avtalet har förlängts ett antal omgångar, en avflyttning var egentligen tänkt 2001, men det har låtit vänta på sig, säger Jens Sjöström.

Regionfullmäktige väntades besluta om att avsätta 510 miljoner kronor till överdäckningen på sammanträdet 13 juni.