Den 25 augusti antog stadsbyggnadsnämnden en startpromemoria med förslag om att riva delar av spårvagnsdepåerna i Alvik.

Förslaget är att bygga bostäder på det cirka 30 000 kvadratmeter stora området som ligger vid Drottningholmsvägen, mellan Ulvsundavägen och Alviksplan.

I översiktsplanen anges Alvik som ett större utvecklingsområde, nära innerstaden och med närhet till kollektivtrafik.

2013 började ett arbete för att utveckla den här delen av Bromma. En etapp är att bygga bostäder i Alviks strand.

Nu tas nästa steg i och med den föreslagna rivningen av delar av Brommadepån.

– Det är en naturligt utveckling av Alvik att vi förtätar i den här delen, säger Per Jerling, stadsplanerare på stadsbyggnadskontoret.

Planen är att riva de två depåbyggnaderna för spårvagnar som finns på området, depåer som byggdes i början av 40-talet, såväl den större depån som ligger närmast Drottningholmsvägen som den mindre depån.

En spårvagnsdepå kommer fortfarande att finnas på platsen, den mindre depån ska ersättas med en ny depå.

Dagens depåområde skulle sedan överdäckas. Ovanpå överdäckningen planeras för bostads- och kontorshus.

Depåerna, liksom en kontorsbyggnad i området, är alla grönklassade av Stadsmuseet, byggnader som anses värdefulla att bevara.

– Staden har rivit en hel del av grönklassade byggnadermen för att riva måste det vara väl motiverat. Det är svårt att utveckla fastigheten med den stora vagnhallen kvar, säger Per Jerling.

Per Jerling säger att det kommer att bli komplicerat att bygga på området.

– Det är många utmaningar, som buller från trafik, luftkvalitén och risk med farligt gods, säger Jerling.

En detaljplan väntas antas 2025.

När sätts spaden i jorden?

– Det är svårt att säga, det tar flera år, det är stora komplicerade frågor, säger Jerling.