Avslag. Domstolen avslog Bro Hofs krav men bestämde att Stockholms stad ska stå för deras rättegångskostnader på 138 500 kronor. Foto: Pekka Pääkkö

Bro Hof fick inte rätt mot staden

I juni i år kom en dom från mark- och miljödomstolen som berör hur ett antal golfbanor påverkas av den nya regleringen av Mälaren.

  • Publicerad 09:33, 9 aug 2022

2014 fick Stockholms stad tillstånd att anlägga en ny sluss, utöka Mälarens avbördningskapacitet, samt att leda bort vatten från Katarinaberget.

Frågor kopplade till ovanstående tillstånd har därefter behandlats i domstol i olika omgångar.

I juni i år kom en dom från mark- och miljödomstolen som berör hur ett antal golfbanor påverkas av den nya regleringen av Mälaren.

Här fanns Bro Hof Golf med, de hade krävt Stockholms stad på sex miljoner kronor i förebyggande underhåll till följd av den nya regleringen av Mälaren. Särskilt med hänvisning till vad isen kan komma att göra med verksamheten vintertid.

Domstolen avslog Bro Hofs krav.

Upplands-Bro varnar för lustgas

"Rapporter kommer in från alla kommundelar" Under fredagen den 30 september gick kommunen ut och varnade för användningen av lustgas bland Upplands-Bros yngre invånare.fredag 30/9 17:33