På kommunens hemsida står att de har som mål att skapa lösningar som ger konkreta och positiva effekter på klimatet och miljön och att de arbetar för att skärpa miljö- och klimatarbetet.

Områden där Ekerö kommun har gjort insatser är exempelvis att fasa ut fossila bränslen till förmån för fossilbränslefria lösningar.

Men man har ingen koldioxidbudget i linje med Parisavtalet, som slutits för att begränsa den globala uppvärmningen. Dessutom saknas ett systematiskt arbete för att minska klimatpåverkan från livsmedel i kommunens matserveringar på exempelvis förskolor och äldrebonde.

Jämfört med andra kommuner, både i länet och landet, står de sig slätt på flera områden, enligt en rankning i branschtidningen Aktuell hållbarhet.

För fjortonde året i rad rankade de landets kommuner genom en enkät och där tappade Ekerö flera placeringar och ligger på undre halvan. I Stockholms län var de i botten (se faktaruta).

Uppdrag som förebild

Sara Gustafsson, professor vid Linköpings universitet, forskar på kommunalt hållbarhetsarbete och kommuners roll för hållbar utveckling, med fokus på Agenda 2030. Hon känner till rankningen, men poängterar att kommuners storlek och resurser kan påverka resultatet.

– Det bästa är att jämföra med sig själv om man gjort framsteg i sin egen kommun, säger hon.

https://www.mitti.se/nyheter/valfragan-sa-vill-partierna-jobba-med-miljofragor/repvfq!LbBJqkZAk6DyYEf@yfJow/

Sedan Aktuell hållbarhets första rankning 2009 har Ekerö legat som bäst på plats 128 av 290. Jämfört med i fjol noteras ett tapp på 15 platser. I den senaste enkäten har Ekerö svarat att de inte implementerat Agenda 2030 i verksamheten, alltså den globala handlingsplan som satts upp för hållbar utveckling.

– Det är en intressant fråga. I kommunens uppdrag enligt kommunallagen berörs mycket av det som står i Agenda 2030, säger Sara Gustafsson.

Även om det inte är ett krav menar hon att det kan vara en bra idé att sätta på pränt vad som görs inom kommunens verksamhet för att nå Agenda 2030-målen.

– Agenda 2030 är ett ganska pedagogiskt ramverk som kan förstås av alla. Det kan vara ett sätt att få ökad medvetenhet om hållbarhetsfrågor.

Vad kan man rent konkret förvänta sig av en kommuns miljöarbete?

– En hel del av kommunens miljöarbete regleras av lagstiftning. Utöver det har de ett viktigt uppdrag att vara föredöme, sprida kunskap och medvetandegöra invånarna så att andra kan agera miljömässigt bra. Kommunen har en viktig pedagogisk uppgift. Men något som är svårt med miljöarbete är att mycket inte går att mäta.