På torsdagen kom domen i mark- och miljödomstolen, i tvisten mellan Brf Liljeholmsberget och Stockholms stad. Domstolen går på stadens linje. Det innebär att bostadsrättsföreningen måste acceptera höjningen av tomträttsavgälden, från drygt 1,6 miljoner kronor per år till drygt 4,2 miljoner kronor per år.

– Vi är inte nöjda. Vi trodde att domstolen skulle ta till sig våra argument och ha mer förståelse för vår situation, säger bostadsrättsföreningens ordförande Erik Fahlén.

Åtta vägrade betala

Som Mitt i berättar är Brf Liljeholmsberget en av åtta bostadsrättsföreningar som vägrat skriva under Stockholms stads nya avtal, med kraftigt höjda tomträttsavgälder. Därför har de stämts av staden och Brf Liljeholmsberget var den första fallet som kom upp i rätten. Nu har det alltså avgjorts i första instans.

– Nu måste vi smälta det här och resonera med vårt juridiska ombud, om vi ska överklaga eller inte, säger Erik Fahlén.

Oro för framtiden

Domen innebär också att brf Liljeholmsberget måste betala stadens rättegångskostnader på 260 000 kronor. Dessutom ska föreningen betala mellanskillnaden mellan den nya och gamla tomträttsavgälden, under den tid som gått sedan det nya avtalet skulle ha trätt i kraft, den 1 januari 2022.

– Vi har avsatt medel för att klara det. Det är kostnaderna på lång sikt som vi är oroliga för, säger Erik Fahlén.

Cirka 1 500 bostadsrättsföreningar hyr marken av Stockholms stad och påverkas alltså av de höjda tomträttsavgälderna.