I höstas kom nyheten att linjen med färjan till Kastellet eventuellt skulle upphöra.

Men inför sommaren stod det klart att driften skulle läggas över helt i privat regi, hos rederiet Anthropia som har skött driften sedan 2019 på uppdrag av Vaxholms stad.

Nu har linfärjan kört på under sommaren, och det har gått bra även om antalet resenärer inte ökat jämfört med förra sommaren, enligt Anders Bergstedt, vd.

– Det har varit uppskattat av många att den körs.

För hög kostnad

Förra juni beslutade kommunfullmäktige att kommunen inte längre skulle vara huvudman för färjan. Den kostade helt enkelt för mycket.

Kostnaderna kring färjan har varit hett debatttämne en längre tid.

– Det finns ett visst agg mot färjan, tyvärr. Men det är synd om den måste sluta gå, säger Anders Bergstedt.

Inför premiär meddelade rederiet att biljettpriserna skulle höjas.

– Som konsument får man ha i åtanke att om man vill ha kvar den så kommer det vara lite dyrare, säger han.

Hur har trafiken gått i sommar?

– Jämfört med förra sommaren så åker resenärerna annorlunda, men inte mer. Då åkte man mycket på kvällarna, den här sommaren har det varit fler på dagen.

Klarnar i höst

Till hösten kommer linfärjans framtid att klarna. Anders Bergstedt har tidigare sagt att det behövs ett långsiktigt avtal med fasta angöringsplatser.

– Vi kommer göra en utredning och kolla hur det har gått i slutet på sommaren. Men vi vill helst köra med färjan så länge som möjligt.

Till sista augusti ska färjan gå. Sedan ligger bollen hos Vaxholms stad.

– Vill man köra så går det, säger enligt Anders Bergstedt, vd.

Frigående båt alternativ

Malin Forsbrand (C), kommunstyrelsens ordförande i Vaxholm, berättar att de vill ha en linje ut till kastellet. Hur den kan se ut framtiden är dock oklart.

Ett alternativ kan bli en frigående båt istället för linfärjan, något både Forsbrand och Bergstedt nämner.

– Vi tycker det är glädjande att det finns ett intresse för en linje ut till kastellet, säger Malin Forsbrand (C).

– Sedan får vi fundera på sikt hur den kan komma att se ut. Vi har kommunikation med Anthropia om det, och driver samtidigt ett parallellt arbete mot regionen för att öka skärgårdstrafiken.