Botkyrka

Detta efter en tillsyn som är en del av Ivo:s nationella genomlysning av läget på landets äldreboenden.

I sin kritik till Botkyrka kommun konstaterar Ivo att personal som gör medicinska bedömningar inte har tillräcklig kompetens för arbetsuppgiften, att personal inte behärskar det svenska språket tillräckligt väl, att personalomsättningen är för hög för att kunna främja en god vård, att läkemedelshanteringen inte sker på ett patientsäkert sätt samt att vård i livets slutskede inte sker enligt reglerna.