MISSTÄNKTE. En rektor i Botkyrka varslas om uppsägning efter att kommunen fattat misstankar om oegentligheter. Foto: Mostphotos

Botkyrkarektor varslas efter "oegentligheter"

En rektor i Botkyrka varslas om avsked efter att kommunen fattat misstankar om oegentligheter. Men kommunen är mycket förtegen kring händelsen.

  • Publicerad 12:12, 26 maj 2021

En rektor på ett gymnasium i Botkyrka kommun varslades under tisdagen om avsked efter att kommunen fattat misstankar om att skolledaren åsidosatt sina skyldigheter enligt anställningsavtalet.

Kommunen meddelar att ärendet gäller oegentligheter, och att man inte kan kommentera ärendet vidare med hänsyn till den utredning som pågår.

– Det jag kan säga är att det inte är en händelse som skett mellan rektorn och elever eller personal. Det är heller inte i dagsläget aktuellt med en polisanmälan. Men om det skulle visa sig att det finns fog för en sådan, kommer vi naturligtvis att anmäla, säger Anette Älmdalen, Botkyrkas utbildningsdirektör.

En extern utredning tillsattes efter att kommunen fick misstankar om att något inte stod rätt till med rektorn. Trots att utredningen fortfarande pågår, har kommunen redan fått bekräftat att misstankarna mot skolledaren stämde och att de är så pass allvarliga att det ska leda till varsel om avsked.

Skolledaren är tagen ur tjänst. Men rådande arbetsrättslagstiftning säger att det ska finnas en tidsram om sju dagar för att facket ska kunna begära en överläggning om beslutet, där man ser till omständigheterna kring beslutet, så länge rektorn är medlem i facket. Först därefter kan avskedet verkställas.

Varslet om avsked är bland annat ett resultat av kommunens förstärkta arbete mot fusk och korruption.