Partiet Nyans tog sig sensationellt in i Botkyrkas kommunfullmäktige med minsta möjliga mån i årets val. Det gav dem två stolar i kommunfullmäktige. En intogs av partiledaren Mikail Yüksel, den andra av 20-åriga Hamza Akacha från Norsborg.

Under torsdagens budgetfullmäktige meddelade Hamza Akacha att han lämnar partiet.

– Enligt mig är partiet byggt på ett bra sätt, men det finns stora brister i ledningen. De som sitter där är inte pålitliga och de bedriver partiet på ett odemokratiskt sätt, säger han.

Han syftar till helgens partikongress där partiledaren Mikail Yüksel valdes om till partiledare. Hela förfarandet strider mot partiets stadgar, menar han. Flera inom partiet har framfört samma kritik.

– Det är ett slutkapitel för mig – att bedriva politik med en sådan här ledning som inte respekterar sina medlemmars ord eller partiets stadgar, säger Hamza Akacha.

Politisk vilde

Nu väntar fyra år som politisk vilde för 20-åringen. Han själv säger att han vill driva politik som gynnar Botkyrkaborna, främst de unga.

– Jag kommer inte lämna mitt mandat. Jag är personvald av väljarna och mot dem har jag en plikt och skyldighet att föra deras frågor vidare. Med eller utan parti. Då vill jag vara de ungas röst – jag är själv 20 år, säger han.

"Kommer vidta åtgärder"

Nu är Mikail Yüksel Partiet Nyans enda kandidat i Botkyrkas kommunfullmäktige. Han tar inte med lätthet på Hamzas beslut att lämna partiet.

– Vi har försökt stötta honom och hjälpa honom så att han kommer in i politiken – han är ganska ung och grön. Partiet kommer vidta vissa åtgärder mot honom, men vad det är för åtgärder vill jag inte gå in på just nu, säger Yüksel.

Samtidigt har Partiet Nyans enda ersättare i fullmäktige avsagt sig sin plats. Men det ska inte ha något att göra med partikongressen eller situationen med Hamza Akacha, enligt partiledaren.

– Det stämmer att vår ersättare har avsagt sig sin plats. Det är på grund av personliga skäl och inte partirelaterat. Han är kvar i partiet, säger Yüksel.

Trots avgångskrav: Yüksel omvald till Nyans partiledare

Den kontroversiella Botkyrkapolitikern Mikail Yüksel (PNy) är i blåsväder – både inom partiet och i Botkyrkas kommunfullmäktige. Men i helgen fick han förnyat förtroende vid partiets kongress.

Artikeln har tillfogats en rättelse.

Det har stormat inom Partiet Nyans under året. Inte minst har det stormat kring partiledaren Mikail Yüksel som har kritiserats för att ha detaljstyrt partiet, uteslutit kritiska medlemmar och agerat utan att ha förankrat detta med partistyrelsen.

Kritiken framgår bland annat i en rapport av Hassan Khan, medgrundare till partiet, som samlat vittnesmål från andra partimedlemmar.

Mitt i Botkyrka har varit i kontakt med två personer som styrker den bilden. En av dem är Sara Camakh som kandiderade för partiet till Stockholms stad, Region Stockholm och riksdagen, men menar att hon uteslöts strax innan valet.

– Det var för att jag har vågat säga ifrån och stått upp emot honom, och gjorde mig inte precis populär inom partiet, säger hon.

Henne situation är inte unik, menar hon, vilket även andra medier kunnat berätta.

– Det är som en tystnadskultur inom partiet och Mikail är härskaren. Ingen vågar säga emot honom, för om man gör det råkar man illa ut, säger Sara Camakh.

Valdes till partiledare

Under helgen höll Partiet Nyans en extrainsatt partikongress i Rinkeby där Mikail Yüksel valdes om till partiledare.

Men även detta möte har fått intern kritik.

Den tidigare styrelseledamoten Sead Busuladzic (PNy), tillika ledamot i Landskronas kommunfullmäktige, riktar stark kritik mot hela kongressens förfarande – som han lämnade i protest.

– När vi kom på plats märkte man direkt att det var människor som inte var insatta överhuvudtaget som blev instruerade hur de skulle rösta, säger han till SVT och fortsätter:

– Jag insåg snabbt att det inte gick att påverka, eller föra fram någon vettig kritik.

Mikail Yüksel, å sin sida, är bekymrad över Seads uttalanden och hur han agerade på kongressen.

– Förtroendet för honom är skadat, men det betyder inte att han ska uteslutas. Han har gjort mycket för partiet och bör därför få fortsätta med sitt uppdrag i Landskrona, säger Mikail Yüksel när Mitt i når honom.

Den interna kritiken i Hassan Khans rapport och från Sara Camakh ställer han sig oförstående till.

– Hassan Khan har haft en personlig vendetta mot mig, och jag har anmält honom för förtal.

Gällande Camakhs uteslutning menar Yüksel att det berodde på opassande uttalanden och att hon hade återkommande bråk med andra partimedlemmar.

Osäker framtid

Samtidigt som allt det här sker inom partiet riskerar också Mikail Yüksel att uteslutas ur Botkyrkas kommunfullmäktige. Valprövningsnämnden tittar just nu på flera anmälningar som hävdar att han tog plats i fullmäktige i strid mot lagen.

Bland annat pekar de på att Yüksel inte ska ha haft rösträtt i kommunen på valdagen och han ska ha folkbokfört sig i kommunen först efter att det stod klart att partiet fått mandat i fullmäktige.

Bland anmälarna återfinns flera högt uppsatta politiker i Botkyrka, bland annat Centerpartiets gruppledare Dag Ahlse och riksdagsledamoten Robert Stenkvist (SD).

Häromveckan lämnade Skatteverket ett utlåtande om Mikail Yüksel till valprövningsnämnden. Skatteverket slog då fast att partiledaren är korrekt folkbokförd i Botkyrka kommun, efter att en bosättningsutredning från myndigheten konstaterat detta.

Även Valmyndigheten går på Skatteverkets linje och menar att det inte funnits något som talar för att Yüksel skulle vara vald på felaktiga grunder.

När valprövningsnämnden kommer med sitt definitiva besked är ännu inte klart.