I slutet av mars hittades arten märlkräfta i Tullingesjön. Arten är mycket invasiv och direkt efter upptäckten meddelade länsstyrelsen att det enda man nu kan göra är att stoppa den från att spridas till andra vatten.

Händelsen är ett bra exempel på vikten av att öka kunskapen om invasiva arter, tycker Niklas Gladh (MP), ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden i Botkyrka. Det är också en av de viktigaste anledningarna till varför han och hans kollegor nu har antagit ett nytt program för att förhindra spridningen av invasiva växter och djur.

I och med att antalet invasiva främmande arter i Sverige ökar snabbt menar Niklas Gladh (MP) att det är väldigt viktigt att förhindra spridningen i kommunen.

I och med att antalet invasiva främmande arter i Sverige ökar snabbt menar Niklas Gladh (MP) att det är väldigt viktigt att förhindra spridningen i kommunen.

Fredrik Hjerling.

– Att förhindra spridningen är viktig utifrån att bevara den biologiska mångfalden. De här arterna som kommer in har kommit så plötsligt och riskerar att slå ut det växt- och djurliv som finns i dag, säger Niklas Gladh (MP).

Lista hindrar spridning

Förhoppningen är att det nya programmet ska sätta lite extra fokus på de här frågorna. En viktig del av det har varit att ta fram en lista över de invasiva främmande arter som finns i Botkyrka. Detta för att förhindra att dessa växter planteras på kommunens allmänna platser.

– Ute på marknaden säljs ju vissa av de här växterna ändå, så de är inte förbjudna att köpa. Den som ansvarar för att köpa in växter i kommunen kanske inte har kunskap om dessa arter och riskerar då att köpa in fel. Vårt ansvar är att verkligen förmedla listan, säger Niklas Gladh.

Höjer medvetenheten

En annan åtgärd är att kommunen skyndsamt måste rapportera in om de får kännedom om att en EU-listad invasiv främmande art finns i kommunen.

I dagsläget finns en sida på kommunens hemsida om invasiva främmande arter, men som nu ska uppdateras för att göra det lättare för privatpersoner att vara uppmärksam på sina växter.

– I och med en bättre sida med arterna kanske man kan bli mer medveten som Botkyrkabo om vikten av att hantera dessa arter på rätt sätt, säger han.