Emot. Thomas Windahl, ordförande i Hyresgästföreningens lokalavdelning Ådalen, arbetar tillsammans med sina grannar för att försöka stoppa det nya hyresrättsprojektet på Ångermannagatan nedanför Vällingby centrum. Foto: Stefan Källstigen

Bostadskrisen ställs mot de gröna kilarna

Närmare 2 500 bostäder nya bostäder kan börja byggas i Hässelby-Vällingby och Spånga under det kommande året. Men på flera håll i västerort anser de närboende att exploateringen går ut över de gröna kilarna – och frågan har blivit het inför valet.

  • Publicerad 10:20, 4 maj 2022

Det känns inte genomtänkt

Ådalen, Smedshagen, Hässelby villastad, Hässelby strand, Nälstafältet. Platserna är många i västerort där bostadsbristen ställs mot gröna stråk, områden och plättar.

– Det ska vara luft mellan husen i detta område, det är den karaktären som Ådalen-området har haft sedan 60-talet. Det är därför vi ifrågasätter förtätningen, säger Thomas Windahl, ordförande i den lokala hyresgästföreningen HF Ådalen.

Under 2021 drog han och hans grannar i gång ett nätverk som arbetar mot Svenska bostäders bygge av 114 hyresrätter i korsningen Ångermannagatan/Multrågatan nedanför Vällingby centrum.

Omtvistat. Illustration på hur hyresrättsprojektet Firman ska se ut när det är färdigt i korsningen Ångermannagatan-Multrågatan i Vällingby. Foto: 3D-House

Smedshagen. Bild på några av de planerade nya bostäderna i Smedshagen. Vy från Vitplistergränd mot Smedshagsvägen. Planerade radhus i Päronparken till vänster i bild. Påbyggnad av panncentralen i fonden. Foto: Strategisk Arkitektur

– Jag hade önskat att lokalpolitikerna steppat upp, och gjort sina röster hörda mot stadsbyggnadsnämnden, säger Thomas Windahl.

Nätverket har delat ut flygblad och fått in 400 namn som ställt sig negativa till projektet. Inte heller från Hyresgästföreningen får de gehör.

"Inte genomtänkt"

Simon Safari, ordförande i Hyresgästföreningen region Stockholm som driver på för just fler hyresrätter i Stockholm, har tvärtom kallat motståndet för "olyckligt".

– Men att ta bort grönytan för ett sådant litet projekt som detta är, ta bort utsikten för oss som bor här och placera de så nära t-banespåren. Det känns inte genomtänkt, inte heller rent trafikmässigt, säger Thomas Windahl, som bott i området i 20 år.

– Vi har full förståelse för att det behövs bostäder, men de behöver byggas på rätt plats. Det finns områden i västra Stockholm som är betydligt bättre lämpade för nya bostäder.

Kritik på flera håll

Vid de norra delarna av Nälstafältet planeras omkring 400 bostäder och en skola för 600 elever. Motståndskampanjen har synts på flera håll i västerort. Runt 2 500 underskrifter har samlats in mot planerna, men även här utan gehör. Bygget kan starta år 2024. 

– Vi har vänt oss till en rad instanser, men ingen verkar vilja bevara fältet som det är, har Mahad Malingur, som startade namninsamlingen 2021, sagt till Mitt i.

Högljudda protester. Över 1 000 namnunderskrifter har kommit in mot planerna på det 14 våningar höga höghuset i korsningen Maltesholsmvägen/Medsolsbacken i Hässelby strand. På bild Anita Bengtsson, en av de som motsatt sig projektet. Foto: Stefan Källstigen

Högt. Det planerade 14-våningshuset i Hässelby strand. Foto: Belatchew Arkitekter

I Smedshagen, där antalet bostäder ska gå från dagens 700 till 1 300, ifrågasätter många den kraftiga förtätningen som bara består av bostadsätter. Flera personer Mitt i pratade med i området i februari ogillade då att grönplättarna mellan de nuvarande hyreshusen skulle försvinna.

I Hässelby strand har reaktionerna varit massiva mot det 14 våningar höga höghus som planerats på en grönplätt i korsningen Medsolsbacken/Maltesholsmvägen nära seniorboendet på Maltesholmsvägen 153. 1 100 namnunderskrifter har samlats in mot projektet.

Reaktioner i villastaden

Nära Smedshagen, längs Växthusvägen i Hässelby villastad, finns flera som motsatt sig de aktuella bostadsplanerna och vill bevara en glesare stadsbild. Fem flerbostadshus med cirka 200 hyresrätter planeras längs Växthusvägen och uppemot 200 nya lägenheter vid Åkermyntans centrum.

10 000 bostäder ska årligen tas fram till och med 2030

Stockholms stad vill mellan 2010-2030 ta fram 140 000 nya bostäder för att mildra bostadskrisen. 70 000 bostäder ska vara klara till år 2025.

Just nu behövs 10 000 nya årligen. Men arbetet hackar. Bara 6 344 bostäder togs till exempel fram under 2020, och bara 4 603 under 2021.

Källa: Stockholms stad

Visa merVisa mindre