Varje år skickar bostadsbolaget Victoriahem ut en enkät till sina hyresgäster om hur de upplever sitt område.

Enkäten är frivillig och genomförs av företaget AktivBo på uppdrag av Victoriahem, och i år svarade 74 procent av hyresgästerna i Rinkeby att de känner sig trygga i sitt område på kvällar och nätter, vilket är en ökning med tio procentenheter sedan 2022. 

Resultaten är mycket positiva, tycker Monika Biela, områdeschef i Rinkeby och Tensta.

– Jag tycker att det är väldigt fina siffror. Vi har jobbat aktivt under det senaste året för att göra olika förbättringar för våra hyresgäster, och det här är ett kvitto på att vi är på rätt väg och gör rätt slags insatser. Vi vill dock självklart bli ännu bättre och kommer sikta ännu högre till nästa år, säger hon.

Monika Biela, områdeschef för Victoriahem i Rinkeby.

Monika Biela, områdeschef för Victoriahem i Rinkeby.

Victoriahem

Syns på gatorna

Även i Tensta har resultaten ökat. Där känner 71 procent sig trygga i sitt område på kvällar och nätter i år, jämfört med 66 procent i fjol.

Också andelen som känner sig trygga i sitt trapphus och som trivs i sitt område generellt har ökat i både Rinkeby och Tensta.

– Vi har en god samverkan med kommunen, polisen, lokala föreningar och fastighetsägare, och genomför bland annat trygghetsvandringar och anordnar aktiviteter för barn och unga, vilket jag tror är starkt bidragande orsaker till att folk blir mer positivt inställda och känner sig tryggare, säger Monika Biela.

Hon tror även att mycket handlar om att bolaget är synliga i området på ett annat sätt än tidigare.

– Vi för dialoger med hyresgäster och visar oss på ett annat sätt. Vi inkluderar dem i beslut som rör bostäderna och närområdet. Nu när vi ska renovera upp våra gårdar har alla berörda fått tycka till, så var det inte förut. Det bidrar nog till en känsla av nöjdhet.

Tidigare kritiserats

Mitt i Järva har flera gånger rapporterat om hyresgäster som upplevt brister hos Victoriahem, som tidigare gick under namnet Hembla, och bolaget har genom åren fått mycket kritik – något man tagit åt sig av, menar Monika Biela, som tror att det är det som nu även visas i enkätresultaten.

– Vi har ändrat väldigt mycket kopplat till vår verksamhet i Järva. Nu har vi rätt personer på rätt platser, personer som verkligen brinner för att göra Järva till det bästa området det kan bli. Vi är ute, vi syns, vi jobbar proaktivt, vi för dialog och vi informerar, säger hon, och fortsätter:

– Vi är inte perfekta än, och vi kan förbättras inom mycket, städning till exempel har vi förstått, men vi jobbar hela tiden för att bli så bra vi kan bli.