Klippan

På en höjd i hjärtat av det ständigt föränderliga området Klippan ligger ruinen av Gamla Älvsborg, eller Älvsborgs slott, som revs under 1600-talet.

Två gånger har Sverige betalat lösensummor till Danmark för att återfå slottet, i historieböckerna kallad Älvsborgs lösen.

Den viktiga betydelsen till trots är det idag en bortglömd plats.

Ruiner. Älvsborgs slott var från 1300-talet till 1600-talet en betydelsefull befästningsanläggning vid Göta älvs utlopp.

Ruiner. Älvsborgs slott var från 1300-talet till 1600-talet en betydelsefull befästningsanläggning vid Göta älvs utlopp.

Dino Soldin

Skräp, klotter och tält

Inklämt mellan gamla industrilokaler i rött tegel, som idag bland annat används som kontor och konstnärsateljéer, och nybyggda lägenhetshus tonar den gräsbeklädda kullen upp sig.

En trappa i obehandlat trä som tar vid där stigen slutar är det enda som skvallrar om att där kan finnas något däruppe värt mödan.

Under de låga plåttaken finns lämningarna efter slottet bevarade – låga stenfästningar som en gång varit trappsteg, väggar och gångar.

Mellan husfasaderna skymtar en magnifik utsikt över Älvsborgsbron och stadens hamninlopp.

På gräsmattan intill ruinen har någon slagit upp ett tält och på en lina mellan två takpelare hänger det kläder på tork.

Det är skräpigt på marken och många av de gamla stenlämningarna är täckta av klotter.

Skräpigt. Någon hade slagit upp ett tält och hängt kläder på tork när Mitt i Göteborg besökte ruinen vid Klippan.

Skräpigt. Någon hade slagit upp ett tält och hängt kläder på tork när Mitt i Göteborg besökte ruinen vid Klippan.

Dino Soldin

Platsen rustas upp

Nu har Göteborgs kommunfullmäktige beslutat att platsen ska rustas upp.

Kalle Bäck (KD), som lade motionen, menar att Göteborgs 400-årsjubileum är ett bra tillfälle att uppmärksamma stadens kulturarv.

– Ruinen efter Gamla Älvsborg är väldigt bortglömd och det är få göteborgare som känner till att den finns över huvud taget och ännu färre turister tar sig dit.

Han menar att platsen dels behöver tillgängliggöras rent fysiskt så att det ska bli lättare att ta sig upp, men också göra den tillgänglig genom information.

Vilka konkreta åtgärder det skulle innebära samt kostnad ska en förstudie nu komma fram till.

– Jag vill inte låsa fast mig vid exakt hur det ska se ut, men ruinen ska vara kvar i någon form och jag vill inte att man ändrar på den, säger Kalle Bäck.

Kalle Bäck (KD)

Kalle Bäck (KD)

Pressbild