I Vallentuna föll bostadspriserna med hela 14,7 procent under den senaste tremånadersperioden, vilket är mest i länet. Där steg de i stället med 4,6 procent. Österåkers priser föll näst mest, med 5,1 procent.

Mellan februari och april såldes 98 bostadsrätter till ett genomsnittligt pris på 2,3 miljoner kronor. Under samma period i fjol gjordes 121 affärer.

Marknaden har svalnat för villor. I år gjordes 62 villaförsäljningar mellan februari och april mot 89 förra året. Nedgången i pris var mildare – 0,8 procent. Samtidigt ökade priserna i länet med 2,5 procent.

Sett över ett år har bostadsrätterna i Vallentuna fallit med 8,7 procent och villorna med 16,9 procent. För länet är siffrorna –9,2 procent respektive –14,8 procent.