För ett år sedan klubbade politikerna igenom detaljplanen som möjliggjorde en ny friskola på Söderhöjden. Skolan som ska ha plats för cirka 650 elever behövs inte, menade barn- och ungdomsförvaltningen. Den planerade friskolan skulle i princip kunna stå helt tom utan att det skulle råda platsbrist i området, vilket Mitt i berättat om i flera artiklar.

Kommunen avvaktande

Förvaltningen menade också att skolans placering skulle kunna spä på segregationen ytterligare och orsaka så stora ekonomiska förluster på de övriga skolorna att de skulle riskeras att lägga ner.

Men det dåvarande styret menade att skolan framförallt säkerställde behovet av skolplatser i framtiden och körde över förvaltningen.

Planen har varit att bolaget SBB, som köpte tomten för knappt tio miljoner kronor, skulle skicka in bygglovet för skolan i början på juni. Men nu förlänger kommunen tiden.

– Det viktiga för oss är att det blir en bra skola som fyller ett långsiktigt behov. Behov av nya skolplatser finns inte här de närmaste åren, säger Emelie Grind, samhällsbyggnadschef på Järfälla kommun.

Pressat bolag

Tidigare i maj fick SBB sitt kreditbetyg sänkt eftersom bolaget hade för stora skulder. Det ledde till att bolagets aktier störtdök och under första kvartalet i år gjorde bolaget en brakförlust och i juni avgick bolagets VD Ilija Batljan. Den aktör som planerade att driva skolan, Internationella Engelska skolan, har dragit sig ur projektet.

Men SBB tycks inte oroliga.

– Vi arbetar aktivt vidare med den nya skolan på Söderhöjden och har en god dialog med kommunen, skriver Christer Holger, utvecklingsansvarig inom skolor hos bolaget.

Skolan behövs i framtiden

På frågan vad bolaget anser om behovet av skolan så svarar han behovet sett olika ut vid olika tillfällen.

– Även om en hel skola inte behövs i dag så vet vi att kommunen är väldigt attraktiv och stadigt växer med nya medborgare. Nya skolplatser kommer därför att behövas i kommunen i framtiden och redan i dag bedömer vi att det finns ett behov av nya platser i de äldre årskurserna.

Han vill inte svara på hur bolagets ekonomiska situation påverkar projektet eller om det pågår samtal med någon annan skolaktör.

– Jag får be att återkomma längre fram med mer detaljer.