En boendestödjaren gick hem till brukare trots att hen hade sjukdomssymptom. Foto: Mostphotos

Boendestödjare jobbade med covidsymtom – smittade två

I höstas smittades två personer i Tyresö med covid-19 efter att deras boendestödjare kommit till jobbet med symtom. Händelsen har nu lex Sarah-anmälts.

  • Publicerad 14:15, 6 apr 2021

I november 2020 besökte en boendestödjare i Tyresö två av personerna hen hjälper i vardagen, trots att hen då hade sjukdomssymtom. Efter ett par dagar testades boendestödjaren positivt för covid-19 och strax därefter insjuknade också de två brukarna.

IVO-anmälde sig själva

Omvårdnadsföretaget, som har haft ett avtal med Tyresö kommun, anmälde sig själva till IVO. Åtgärder för att förhindra att något liknande inträffar igen har vidtagits.

Boendestödjaren isolerades i hemmet och samtal fördes med denne kring rutiner för basal hygien och agerande vid sjukdomssymptom. Även övriga anställda fick denna information skriftligt och muntligt direkt efter händelsen. Därefter kom samma information veckovis till samtliga anställda. Utöver det ska uppföljning med samtliga anställda ha genomförts.

Saknar tillstånd

I januari 2019 ansökte företaget om tillstånd för att bedriva hemtjänst, men enligt ett beslut från IVO i juli 2020 så avslogs ansökan. Skälet var att tre av företrädarna för företaget har visat på ekonomisk misskötsamhet i andra bolag. En av företrädarna har brustit i hanteringen av sin privatekonomi.

Enligt Tyresö kommun lägger nu företaget ner sin verksamhet i Tyresö. Företaget har på eget initiativ sagt upp avtalet med kommunen. De har också sagt upp avtalet med Stockholms stad.

Boendestöd

Personer med psykisk funktionsnedsättning kan få hjälp av kommunens boendestödjare. Det kan till exempel röra sig om hjälp med att ordna rutiner i vardagen och få stöd och vägledning i kontakt med myndigheter.