– Jag vill egentligen inte hålla på och klaga men det är svårt att inte reagera när det ser ut så här, säger Siw Nyblom.

Hon har bott i Vårberg sedan 1975 och går genom Vårberg centrum varje dag och nu har hon tröttnat på hur det ser ut. Och hon får medhåll av Elisabeth Menzi och Tari Bassian som också bott länge i Vårberg.

Skylt från 70-talets Vårberg som visar en del av utbudet då.

Skylt från 70-talets Vårberg som visar en del av utbudet då.

Läsarbild Catarina Östberg

När Vårbergs centrum invigdes 1968 var läget ett annat. Då fanns butiker, restauranger, bank, post samt en resebyrå. Nu är verksamheterna betydligt färre. 

– Centrumet har blivit dött, otryggt, trångt och fult, säger Elisabeth Mezzi.

Hon pekar på utgången som ligger till vänster från t-banans utgång. Där har butikerna byggts ut vilket gjort att utgången blivit betydligt smalare.

– Det känns otryggt att gå där på kvällen, utanför restaurangen står många och hänger, säger hon. 

Vårbergs centrum har byggt ut med fler och större lokaler.

Vårbergs centrum har byggt ut med fler och större lokaler.

Angie Gray

I gången där butikslokalerna har byggts ut använder inte alla butiker den tillbyggda ytan, vilket gör att gången ser mer övergiven ut än den kanske är. Vissa butiker är också igenbommade Ovanför tillbyggnaderna sitter det trästaket som är täckta med plast. Och i mitten av centrumet har olika restauranger prövat lyckan, utan resultat, nu är restaurangdelen i mitten av centrumet inhägnad och täckt av gröna plastskynken.

– Det ser ut som en brädgård därinne, säger Elisabeth Menzi när hon tittar innanför inhägnaden.

Siw Nyblom påpekar att alla nya skrymslen och vrår som blivit i och med tillbyggnaderna ökar otryggheten i centrumet.

– Det är lätt att sälja droger här, när det finns undangömda ställen överallt, säger hon.

Stora delar sv centrumytan är täckt med presseningar och spånskivor.

Stora delar sv centrumytan är täckt med presseningar och spånskivor.

Angie Gray

Sittplatser saknas numera helt för dem som vill ta en vilopaus när de gör ärenden i centrumet. En skylt vid utgången varnar för hala golv utanför. Siw Nyblom berättar att hon knappt vågar gå där på vintern för det är så många som halkat.

– Varför finns det inga kontaktuppgifter till centrumets ägare här som stämmer, vem är fastighetsskötare ifall man har en fråga, undrar Elisabeth Menzi.

Hon fortsätter:

– Det känns som att medborgarna är bortglömda när det gäller detta centrum. Vi vill att centrumet ska bli en bättre plats för alla som bor här, inte bara oss, och vi tror att en förändring är möjlig. Jag älskar Vårberg, jag vill inte flytta härifrån.

"Vi tycker att det har blivit bättre"

Men varken fastighetsägaren eller stadsdelsförvaltningen håller med om att inget görs.  

– Vi samverkar med polisen och fastighetsägaren när det gäller Vårbergs centrum. I slutet av oktober gjorde vi en centrumbesiktning tillsammans med centrumägaren och andra aktörer runt centrum, säger Anette Petersson, handläggare för stadsmiljö på stadsdelsförvaltningen.

En av de saker som kom upp var att det dumpades skräp, exempelvis byggavfall, vid återvinningen bakom centrum och där har man nu satt upp ett staket. 

Och just utbyggnaden av butikslokalerna, som flera boende klagar på, är just en trygghetssatsning, påpekar både Anette Petersson och Jean Ückardas, representant för fastighetsägaren.

"Genom detta ingrepp byggdes den så kallade tigerburen bort, som i väldigt många år skapat otrygghet och där grova brott har begåtts, då den var undangömd. Önskemål från bland annat stadsdelsförvaltningen och samverkansgruppen i Vårberg om att bygga bort tigerburen har funnits diskuterats i många år med flera tidigare ägare till centrum utan resultat", skriver Jean Ückardas i ett mejl.

– Nu när det är ombyggt så kan folk gå igenom en större del av centrum och det finns butiker på andra sidan. Det kanske inte är optimalt men jämfört med hur det var förut så tycker vi att det har blivit bättre, säger Anette Petersson. 

Men eftersom centrumet är privatägt kan staden inte påverka utbudet eller utformningen.

I centrumets mitt ligger full med bråte.

I centrumets mitt ligger full med bråte.

Angie Gray

Oklart hur centrum ska bli

Som Mitt i Skärholmen berättat finns det planer på att bygga om Vårbergs centrum med både bostäder och nya affärsytor. Men Jean Ückardas ger inga konkreta besked på vad eller var det ska byggas eller vad som ska tas bort, utan hänvisar till framtida bygglov. Han har inte heller något svar på vilka nya butiker, restauranger eller andra verksamheter som ska tillkomma. 

– Det är inte klart än, det får marknaden visa, säger han.

Att det är halt utanför centrum säger han är ny information men lovar att ta till sig det. 

För Elisabeth Menzi, Tari Bassian och Siw Nyblom lever fortfarande drömmen om ett bättre centrum. 

– Vi skulle vilja ha något trevligt i mitten, kanske ett medborgarkontor med ett litet bibliotek, att det fanns butiker där man kunde småhandla, att det fanns sittbänkar och att man kunde ta en kopp kaffe och möta folk. Och att det inte var så instängt och stod en massa folk som bara hänger. Det vore också trevligt med cykelställ, säger Elisabeth Menzi.