Stängt. Björns trädgård har spärrats av för att gräset ska kunna grönska igen. Foto: Victor Malmcrona

Björns trädgård stängs av till nästa vår

Den som vill ta en picknick i Björns trädgård får ha tålamod. Parken kommer nämligen vara avstängd fram till våren, eftersom gräset är för slitet.

  • Publicerad 16:23, 30 sep 2020

Björns trädgård är i behov av en upprustning. Gräsmattan är populär, vilket har lett till slitage som gör att den måste renoveras.

– Vi hoppas att vi kommer få till en mer slitstark gräsmatta. För att få det kommer vi använda oss av en metod som använts på fotbollsplaner, som ju också måste utstå en del slitage, säger Erik Jondelius, landskapsarkitekt på stadsdelsförvaltningen.

I samband med att gräsmattan och rabatterna ses över kommer det blandas ner biokol i jorden. Det har inte gjorts i gräsmattor på Södermalm förut, menar Erik Jondelius.

– Det ger bättre förutsättningar gräs, samtidigt som det är bättre för klimatet eftersom det fungerar som en kolsänka.

Nya lekredskap

Under hösten ska även delar av parkleken göras om. Fallskyddet under klätterställningen ska bytas ut. Bort ska lekstugorna och och de mindre gungorna under körsbärsträden. De ersätts av stubbar och en brygga för balanslekar, samt en vippgunga.

– De gamla redskapen låg i vägen för gångstråket, nu kommer vägen bli tydligare för att fler ska vilja gå genom parken, säger Erik Jondelius.

– Hela parken kommer att få ett mer omhändertaget utseende, så fler vill vara där. Då ökar också känslan av trygghet på platsen.

Gräsmattan kommer att vara avstängd fram till maj 2021, eftersom gräset behöver tid att rota sig. Parkleken ska dock stå klar till årsskiftet.

Skateparken rörs inte av upprustningen.