Har du också bilder från snöovädret? Skicka gärna till oss!

https://www.mitti.se/nyheter/snorojare-hinner-inte-maskiner-traffades-av-blixten/repvku!LmjvgJugl883WhNsdFSPWQ/

https://www.mitti.se/nyheter/polisen-kritisk-trafiksituation-i-hela-lanet/repvku!M1Eu5xDW8ATlV0FTzoL0A/