En invånare i Upplands-Bro har vänt sig till Transportstyrelsen för att ansöka om att få ha en speciell registreringsskylt. Av handlingar från myndigheten framgår att Upplands-Brobon önskar ha teckenkombinationen SNUTBIL.

Detta föll dock inte i god jord då myndigheten väl hade behandlat den inkomna ansökan.

”Den teckenkombination ni begärt kan uppfattas som stötande. Transportstyrelsen avslår därför er begäran”, står det i beslutet. Av Transportstyrelsens föreskrifter framgår att en ”personlig fordonsskylt får inte utformas så att den kan bedömas medföra olägenhet eller väcka anstöt.”