Retur. Nu vill biblioteken få fart på inlämningen av försenade böcker. Från och med april gäller de vanliga lånevillkoren igen. Foto: Direktpress

Biblioteken vill ha tillbaka 81 000 försenade böcker

För att få tillbaka alla böcker som inte återlämnats i tid återinför nu biblioteken sin förseningsavgift. I slutet av mars var hela 81 000 böcker utlånade på övertid.

  • Publicerad 14:50, 8 apr 2021

Under pandemin har det varit gratis att lämna tillbaka en lånebok för sent, något som har lett till att väldigt många böcker nu saknas på biblioteken. I hela staden var det i slutet av mars 81 000 låneböcker som inte hade återlämnats i tid.

Därför börjar nu biblioteken återigen ta tio kronor i avgift per försenad lånebok och vecka.

Att avgiften har varit slopad har berott på att många bibliotek hållit stängt, framför allt i början av pandemin. Nu är öppettiderna tillräckligt bra för att stockholmarna ska kunna sköta återlämningen punktligt igen, uppger Anders Söderbäck, enhetschef för digitala biblioteket och medier.

– Vi ser en större efterfrågan på att låna och vi har nu ett stort tryck på böcker som vi inte fått in under den här tiden. Köerna på populära böcker, som kan vara långa ändå, har blivit ännu längre, säger han.

Går att lämna utomhus

Två titlar har mer än 300 reservationer, Delia Owens “Där kräftorna sjunger” och Douglas Stuart “Shuggie Bain”. Men störst är problemen med böcker som bara finns i ett eller ett fåtal exemplar. De måste nu tillbaka, menar Anders Söderbäck, som understryker att det ofta går att sköta återlämning utomhus.

– Det här går att göra utan att öka smittrisken. Vi har kontinuerligt gjort anpassningar av biblioteken för att minimera riskerna, säger han.

Nu öppnar Kungsholmens internationella bibliotek efter renoveringen

Den som sitter på en bok som är försenad kan lämna in den under april utan att behöva betala något, oavsett när boken lånades.

Det här gäller från och med 1 april

Fyra veckors lånetid.

Två omlån.

10 kronor i avgift för reserverade lån.

10 kronor i förseningsavgift per exemplar och vecka.

Visa merVisa mindre