Botkyrka

En undersökning som kommunen gjort visar att 110 av de cirka 1 500 fastanställa inom Botkyrkas grundskoleverksamhet saknar "tillfredsställande" kunskaper i svenska. Den största yrkesgruppen med bristande språkkunskaper är lärare.

Därför har mittenstyret i Botkyrka beslutat att införa språktest vid nyanställningar inom grundskolan. För tre år sedan var kommunen först ut i landet att införa sådana test i äldreomsorgen och sedan ett år tillbaka gäller det även i förskolan.

Mitt i har under en veckas tid försökt få tag i Yasemin Ergül (S), ordförande i Botkyrkas utbildningsnämnd, men utan resultat.

Utbildningsnämndens andra vice ordförande, Willy Viitala (M), ser däremot positivt på beslutet.

– Precis som med äldreomsorgen och i förskolan tycker vi att språktester i grundskolan är en självklarhet, säger han.

Oklart när de införs

Språktesterna följer den så kallade "Botkyrkamodellen". Den innebär att den som söker en tjänst i kommunen får testa sina språkkunskaper genom olika scenarion kopplat till yrket.

Modellen fångar också upp redan anställda med bristande språkkunskaper. Fastanställd grundskolepersonal som inte klarar språktestet kommer också få den här möjligheten. De får gå en kurs i svenska på arbetstid över två terminer.

När språktesterna införs är ännu inte bestämt. Vad som däremot är klart är att ett vikariat som påbörjas innan vårterminen 2024 inte ska påverkas. Det finns alltså ingen risk för uppsägning av vikarier. Däremot måste alla nya vikarier därefter få ett godkänt resultat på språktestet för att få en tjänst i grundskolan.

Om språktesten tar sig hela vägen in till gymnasieskolan återstår att se – det är inget som diskuterats än.