PÅ VÄG BORT? Snart kan soporna i Kassmyra vara ett minne blott. Kommunens krisledningsnämnd har fattat beslutet om att forsla bort allt. Förhoppningsvis redan i oktober, menar Ebba Östlin (S), kommunstyrelsens ordförande. Foto: Sacharias Källdén

Beslutet: Kommunen forslar bort Kassmyras sopberg

Snart kan soporna i Kassmyragropen vara ett minne blott. Botkyrkas krisledningsnämnd har i dag måndag tagit beslutet att forsla bort soporna så snart som möjligt. Det efter att branden öppnat upp en ny juridisk möjlighet.

  • Publicerad 16:19, 20 sep 2021

Sedan några veckor tillbaka har en brand i en mindre avfallshög i Kassmyra varit den stora snackisen bland sopbrandsnyheterna.

Så jobbar kommunen med Kassmyra

Det har gjort att den juridiska situationen kring Kassmyra har förändrats – och kommunen har nu laglig rätt att forsla bort alla sopor från gropen, visar en snabbutredning som kommunen låtit göra. Tidigare hade man gjort sig skyldig till stöld om man forslat bort soporna.

– När vi nu går från nionde kapitlet i miljöbalken till det tionde kapitlet kan vi lämna det moment 22 där vi inte har haft laglig rätt att agera mot soporna. Nu kan vi gå in och ta bort soporna och sedan återsöka kostnaden hos verksamhetsutövaren eller markägaren, säger Ebba Östlin (S), kommunstyrelsen ordförande i Botkyrka.

Prislapp: 200 miljoner

Därför har kommunens krisledningsnämnd beslutat att avsätta 200 miljoner kronor som ska täcka bortforsling och sortering av soporna i Kassmyragropen.

– Vi räknar med att det ska täcka allt. Beslutet tas officiellt i kommunfullmäktige den sista september, men redan nu tittar våra tjänstemän på vilka aktörer som kan ha kapacitet att ta bort och sortera högen, så att vi kan sätta igång så fort som möjligt, säger Ebba Östlin.

När då?

– Min ambition är att få bort soporna under oktober.

Skulle det visa sig att det inte finns tillräckligt med pengar att hämta från konkursboet eller markägaren för att täcka kostnaden av bortforslingen av soporna, hamnar notan istället på kommunen.

För att förhindra att en eventuell nota skulle stå Botkyrkas skattebetalare dyrt, kommer kommunen också eftersöka pengar hos Naturvårdsverket så att även staten ska få ta en del av kostnaden.

Inte aktuellt i Kagghamra

Men läget i Kagghamra förblir oförändrat.

Den rapport som nyligen lämnats in till Naturvårdsverket gäller endast Kassmyra, och förutsättningarna för de två sophögarna ser lite annorlunda ut. Detta gör att kommunen inte bara kan gå in och frakta bort sophögen i Kagghamra på samma sätt som i Kassmyra.

Enligt rapporten är den största faktorn till detta att miljöpåverkan vid en brand i Kassmyras stora hög skulle vara katastrofal för att den ligger i anslutning till tätbebyggt område och på en vattenintäkt. Det gör däremot inte Kagghamra. Att det pyr i Kagghamrahögen gör också att en flytt inte är möjlig.

Så svarar oppositionen om beslutet:

"Det här är ett mycket positivt besked och beslut som är jättebra för Botkyrkaborna, de är redan hårt prövade. Vi är glada för att man nu tar det kloka beslut som vi Moderater initierade till för ett par veckor sedan, där man avvägt riskerna vi påtalade. Det är skillnad på kostnad och värde!", säger Stina Lundgren (M), oppositonsråd i Botkyrka.