Nu är beslutet formellt taget: Medhelps försäljning av sjukvårdsrådgivningen på 1177 Vårdguiden till Kry godkänns inte.

Medhelp bedriver, via dotterbolaget Vårdtjänster, sjukvårdsrådgivning för Region Stockholms räkning.

När Medhelp anmälde att de ville sälja Vårdtjänster till Kry lät inte kritiken vänta på sig.

https://www.mitti.se/nyheter/kry-har-akt-rakmacka-in-i-sjukvarden/republ!kJDLju5IOof6QjKO858CXg/

Kry, nätläkarföretaget som numera även driver vårdcentraler i regionen, skulle kunna upplevas som icke neutrala och därmed påverka förtroendet för tjänsten, anses det.

Sista ordet sagt

Ganska snart gick också den blågröna majoriteten i regionen ut och sa att affären var olämplig.

https://www.mitti.se/nyheter/starbrink-l-vardgivare-far-inte-driva-1177/repubp!phsHzXkSkgMTfDh4YPTbNA/

Vid hälso- och sjukvårdsnämndens möte på tisdagen beslöts att säga upp avtalet med Medhelp.

– Men i det fall att MedHelp AB drar tillbaka anmälan om ägarförändring innan beslutet har verkställts, kan beslutet inte verkställas vilket innebär att avtalen fortsatt gäller som tidigare, säger Johan Bratt, tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör, i ett pressmeddelande.

Medhelp säljer inte

Medhelp skriver på sin webb att ägarbytet inte kommer att bli av, och att de kommer att fortsätta driva sjukvårdsrådgivningen till dess avtalet går ut.

Vad som händer sedan med 1177 Vårdguiden är oklart. Många röster har höjts för att regionen ska driva sjukvårdsrådgivningen i egen regi, precis som man gör i övriga regioner i Sverige.