Oskyddad. Politikerna har bestämt att väggmålningen Fascinate i Bromsten ska rivas. Men beslutet kan överklagas. Foto: Stefan Källstigen

Beslut – graffittimålningen Fascinate rivs

Konstverket Fascinate i Bromsten ska rivas. En oenig stadsbyggnadsnämnd tog beslutet den 26 maj. Men Skönhetsrådet står fast vid att väggmålningen bör gå att rädda.

  • Publicerad 12:00, 8 jun 2021

En sådan lösning skulle kunna vara en byggrätt för att motbygga väggen

Politikerna i stadsbyggnadsnämnden beslutade den 26 maj att riva graffitimålningen Fascinate i Bromsten.

Men politikerna var inte eniga. Vänsterpartiet ville med stöd av Feministiskt initiativ avslå förslaget. Konstverket kan bidra till den nya stadsdelen, anser V och tillade att det konstnärliga värdet fått för lite uppmärksamhet.

"Tillfällig karaktär"

Socialdemokraterna lämnade ett särskilt uttalande där partiet sade att konstverket är av tillfällig karaktär vilket är en del av konstformen, konstverk som skapas för att finnas ett antal år på tillfälliga platser. S anser att i nybyggda Bromstensstaden kan det finnas "gestaltningar" som anknyter till det tidigare konstverket.

Historia. Fascinate målades 1989, när området var ett industriområde. Foto: Stefan Källstigen

Skönhetsrådet slår i en kommentar till Mitt i fast vid sin tidigare ståndpunkt att målningen bör gå att bevara.

"Främsta anledningen till väggens ostadighet är att det hus mot vilken graffitiväggen stod har rivits", skriver tillförordnad sekreterare vid Skönhetsrådet Peter Lundewall, i ett mejl.

Skönhetsrådet anser att man inte ska ta bort skyddsbestämmelserna utan i stället finna lösningar för att bevara Fascinate:

"En sådan lösning skulle kunna vara en byggrätt för att motbygga väggen".

Riskerar skada

Men den politiska majoriteten gick på tjänstemännens utlåtande, att riva. Enligt tjänstemannautredningen skulle ett försök att bevara målningen riskera att skada målningen då markförutsättningarna på platsen där väggmålningen står är dåliga.

Att försöka att rädda målningen kan i stället leda till att målningen skadas och får ett minskat kulturhistoriskt värde, står det i utlåtandet.

Beslutet går att överklaga.

Skyddsklassad

Graffitimålningen är målad på en industrivägg i Bromsten i slutet av 80-talet, i det som tidigare varit ett industriområde.

Väggen har varit en del av en byggnad som senare rivits i samband med utbyggnaden av Bromstensstaden.

Målningen har varit skyddsklassad, en klassning som stadsbyggnadsnämnden nu tagit bort.

Visa merVisa mindre