Det var i oktober förra året som folk samlades i Pålsundet för att protestera mot en planerad fällning av åtta träd.

Till grund för beslutet låg en inventering av 160 träd i området från 2019, där träden hade dömts ut. Men enligt en utredning som gruppen Rädda Pålsundet låtit bekosta gick träden att rädda.

Det ledde till att stadsdelen gjorde en fördjupad besiktning av träden. Den är nu klar och beskedet är att träden får stå kvar.

– Det är bra att staden tagit sitt förnuft till fånga och värnar det gröna arv och de gröna lungor vi har, för framtida generationer, säger Jon Sundeman från Rädda Pålsundet.

https://www.mitti.se/nyheter/har-stoppar-de-fallning-av-atta-trad/repujz!xsKahv@Y@Zi@YF7t6CkJag/

Olika tidsramar

Inventeringen från 2019 tittade på träden utifrån ett längre tidsperspektiv och i den fanns inräknat att ombyggnation och markförändringar skulle ske på platsen.

Den nya studien har en tidsram på tre till fem år, och räknar bort eventuella ombyggnationer.

Bedömningen då är att alla träd kan behållas. Förutsättningen är att man utför beskärnings- och stabiliseringsåtgärder samt besiktigar dem som mest sällan var femte år, vilket stadsdelsförvaltningen nu planerar för.

Jon Sundeman är nöjd över att den planerade fällningen väckte starka reaktioner.

– Jag är glad att det finns så många i som engagerar sig i staden och sina närområden. Vi i Rädda Pålsundet kommer fortsätta värna och ta hand om områdets mångfald.

Almar i området går däremot inte säkra, då de kan fällas med anledning av almsjukan. De ingick dock inte i den fördjupade studien.