Förslaget. Illustration som visar vinterträdgården som hör till det föreslagna 55+boendet. Foto: Illustration: Kanozi Arkitekter

Beskedet: Hela planen för Apelvägen fick rött ljus

Efter många turer fick i veckan detaljplanen för Apelvägen avslag i kommunfullmäktige. Nu råder det delade meningar om hur röstningen egentligen gick till.

  • Publicerad 10:22, 18 jun 2021

Det har funnits två alternativ för Apelvägen. Det ena har varit att godkänna hela detaljplanen och det andra att godkänna delen med BoAktivts 55+ boende.

Byggplanerna för Apelvägen röstades ned

Beslut om Apelvägen revs upp

Trångt på Tyresövägen

I maj röstade en oenig kommunstyrelse ner hela detaljplanen, men då fel handlingar publicerats inför mötet behövde omröstningen tas om. I början på maj röstade kommunstyrelsen i stället igenom hela planen. Och i veckan var det dags för kommunfullmäktige att fatta beslut – och hela planen röstades då ned.

Överlag har Socialdemokraterna velat godkänna hela planen medan Moderaterna har velat godkänna endast den del av detaljplanen där BoAktivt ingår, vilket oppositionsårdet Anki Svensson (M) säger att de har varit tydliga med under hela processen.

– Det finns flera anledningar till att vi inte vill godkänna hela detaljplanen, men i huvudsak handlar det om att Tyresövägen är för trång och att det inte finns skolor i området. Bygger vi BoAktivt så handlar det om 55 seniorbostäder, säger hon.

Oenigheter i röstordningen

Moderaterna tycker att man skulle ha lagt upp omröstningen på ett annat sätt i kommunfullmäktige, vilket hade kunnat göra och att delar av planen hade godkänts.

– Röstningen hade kunnat delats upp i två delar, rösta för hela planen och sen delar av planen. Nu förstod vi att inte vi inte skulle få majoritet för en del av planen och då var vi tvungna att rösta nej eftersom det är otänkbart för oss att rösta igenom hela planen, säger Anki Svensson.

Besvikna på utfallet

Anita Mattsson (S) är väldigt besviken på att utfallet blev som det blev.

– Eftersom Moderaterna inte röstade på BoAktivt utan i stället avslag på hela planen, så fanns det inget stöd varken för BoAktivt eller resten av planen. I praktiken fanns det ju stöd för seniorlägenheterna men Moderaterna röstade emot båda de lösningarna, säger hon.

Anki Svensson säger att de inte hade något alternativ.

– Eftersom röstningen för båda förslagen bakades ihop så hade vi ingen möjlighet att rösta ja, fast vi ville ha delen med BoAktivt godkänt, säger hon.

Anita Mattsson menar å sin sida att Moderaterna har ändrat sig om BoAktivt.

– Att inte ens yrka för att rösta på sitt egna förslag är taktiskt fult, säger hon.

Detta har hänt

Politikerna röstade igenom detaljplanen 2018. Beslutet upphävdes förra året av Mark- och miljööverdomstolen.

Sedan dess har frågan varit hur partierna efter maktskiftet ställer sig till detaljplanen.

En oenig kommunstyrelse röstade ner hela detaljplanen i maj i år.

Efter kommunstyrelsen i maj framkom att underlaget för röstningen i maj inte var korrekt.

På kommunstyrelsen 1 juni fick hela detaljplanen bifall och frågan har nu avgjorts i kommunfullmäktige som ägde rum 15 juni.

På kommunfullmäktige avslogs hela detaljplanen.

Visa merVisa mindre