Förskolan Båten, som drivs av Lundby församling, delar idag lokaler med övrig verksamhet i Länsmansgårdens kyrka på Hisingen. Nu har dock församlingen beslutat att göra en besparing och slå igen förskolans dörrar efter många år.

– Datumet för stängningen är inte beslutat än. Men det troliga är att det sker i sommar, säger förskolechefen Anitha Pilblad.

Kristen syn

Förskolan som profilerar sig utifrån en kristen livssyn vänder sig till barn mellan ett och fem år – oavsett nationalitet eller religion. Enligt församlingens webbsida fokuserar förskolan på "lek för ett livslångt lärande" och lägger stor vikt vid att ha goda relationer med hemmet

Därför har också den småskaliga verksamheten med 16 barn, två förskolelärare och två barnskötare varit populär i området.

– Båten har varit väldigt omtyckt. Framförallt för sin trygghet och litenhet. Det är många föräldrar som är upprörda nu, säger Anitha Pihlblad.

Söka nya platser

Inför stängningen tvingas nu familjerna att söka nya förskoleplatser för sina barn. Enligt Göteborgs stads regler för kommunal förskola ska en ny plats erbjudas barnet inom fyra månader efter att vårdnadshavaren anmält behov av plats.