Naturvårdsverket och länsstyrelsen har gett klartecken till ett statligt stöd på 102 miljoner kronor för saneringen vid Riddersvik i Hässelby.

Väntas ta tre år

Arbetet med saneringen av marken, som väntas ta tre år att genomföra enligt staden, har dragit ut rejält på tiden.

I somras berättade Mitt i att staden väntade sig beskedet om finansieringen redan till efter sommaren.

700 bostäder planeras

700 bostäder planeras i den moderna trädgårdsstad som ska byggas i området. Och nya kolonilotter ska anläggas.

I 3,5 år har Rosenparken och kolonilottsområdet vid Riddersviks herrgård varit avstängt.

Föroreningar upptäcktes 2020

Det var i förarbetena inför bostadsprojektet som föroreningar i jorden upptäcktes 2020.

Att jorden saneras är helt avgörande för att spaden ska kunna sättas i marken.

Engelska parken rustas

När saneringarna är genomförda kommer områdena för dagens Rosenparken, frukt- och rosenträdgården, kolonilottsområdet och Utsiktskullen att kunna nyttjas igen och bostadsprojektet komma att dra igång.

Engelska parken rustas upp

Engelska parken kommer dessutom att rustas upp och göras mer tillgänglig. 

Stadens bud hösten 2021 var att genomföra hela saneringen under 2023, men först 2022 kom man igång med de detaljerade markundersökningarna.

102 miljoner har Stockholms stad fått beviljat i statsstöd för saneringen i Riddersvik.

102 miljoner har Stockholms stad fått beviljat i statsstöd för saneringen i Riddersvik.

Mikael Andersson

Blyhalterna måste minskas

Höga halter av olika metaller har påträffats i marken, och framförallt är det blyhalterna som måste reduceras.

– Föroreningarna ligger i områdena där Riddersviks gård under 1900-talet bedrev grönsaks- och fruktodling. Vi bedömer att föroreningarna kommer från gödnings- och jordförbättringsmedel från Lövsta sopanläggning, säger exploateringskontorets projektledare Margaretha Larsson Almqvist.

Upphandlingen aktuell

Enligt henne kommer upphandlingen ske nu under vintern och våren.

– Vi förväntar oss att saneringen påbörjas efter sommaren 2024 och att den pågår fram till och med 2027.

När kan bostäderna börja byggas?

– Tidigast 2026. Och då handlar det om att starta stadens arbeten, det vill säga bygga gator, genomföra ledningsarbeten och lägga om diken.

Förening vill se snabbare puckar

Mia Mathon, ordförande i kolonilottsföreningen i området, har tidigare uttryckt kritik mot vad hon ser som en alltför saktfärdig hantering från stadens sida.

– Kommunen har en upphandlingsenhet som inte gör annat än handlar upp och det finns fullt med intressenter som har ont om jobb nu. Det borde bara vara att tuta och köra nu.

Mia Mathon, ordförande i kolonilottsföreningen vid Riddersvik, är kritisk till hur lång tid det tar att sanera marken.

Mia Mathon, ordförande i kolonilottsföreningen vid Riddersvik, är kritisk till hur lång tid det tar att sanera marken.

Privat

Mathon menar att staden under vintern borde hinna med upphandlingen.

– Då skulle man kunna börja med jordschaktning i maj. Håller staden tempo så skulle vi kunna fördela nya lotter inför hösten och kunna starta upp en normal odlingssäsong redan till sommaren 2024.

– Det är tre år innan tidpunkten som ni i massmedia kommunicerat.

Vilken dialog har ni med staden?

– Ingen, vi har inte hört ett ord. De svarar inte ens oss. Och det förvånar oss.

Instängslingarna blir kvar de närmaste åren

Instängslingarna vid Rosenparken och det gamla kolonilottsområdet vid Riddersvik måste vara avstängda tills saneringen är genomförd, vilket alltså enligt staden beräknas bli tidigast 2027.