Brandröken var tjock tidigare i år. Foto: Anders Björklund

Bekräftat: Brandröken var hälsofarlig

Mätningarna som gjordes av brandröken från sopberget i Kagghamra visar att flera skadliga ämnen förorenade luften i området. Men det ska inte vara grund för långsiktiga hälsoeffekter på männsikor, uppger Stockholms luft- och bulleranalys, SLB.

  • Publicerad 14:25, 16 mar 2021

I samband med sopbranden i Kagghamra beslutade kommunen att kontrollera vad som fanns i röken. Två mätstationer monterades upp – en vid Söderängstorp och en annan vid Tegelvreten.

Resultatet från mätningarna visar förhöjda värden av bland annat koppar, bly, arsenik och kadium samt PAH. Den sistnämnda är ett cancerframkallande ämne som kan orsaka skador i arvsmassan.

– Det är förhöjda värden, men utifrån att det var under en relativt kort period så bedömer jag att risken för långsiktig påverkan på hälsan är mycket liten, säger professor Tom Bellander vid Centrum för arbets- och miljömedicin, i ett uttalande.

Han var den som rådde krisledningsnämnden att köpa luftrenare åt boende i området.

Mätningarna visar dock inga tecken på några förhöjda halter av nickel, kvicksilver eller andra tungmetaller.

Inga långsiktiga hälsoeffekter

Boende i området har i samband med branden klagat på besvär som rinnande ögon och huvudvärk, vilket nu kan förklaras med de hälsoskadliga ämnena.

Kommunen konstaterar dock att inga av de här ämnena överskrider årsmedelvärden, och därför bedömer man att risken för långsiktig hälsopåverkan på boende i närområdet är mycket liten.

Nu är sophögen täckt av sand, och kommunen bedömer att partikelutsläppet har upphört, och att gaser och ångor har minskat drastiskt. Men för att säkerställa att det verkligen är så, kommer kommunen fortsätta att göra mätningar. Mätningar av mark och vatten pågår också.

"Hade evakuerat"

Men Fredrik Möller, boende i området, är starkt kritisk till att den här rapporten kommer nu – tre månader efter att branden blossade upp på nytt.

– Min slutsats är att om det här skett i ett annat land, hade man evakuerat. Det var vad vi bad om under den tuffaste perioden, då gränsvärdena var mycket högre än tillåtet och under så pass lång tid, säger han.

Vad vill du se från kommunen framöver?

– Det är många jordbruk runt omkring, med många sådder i markerna. Med de här halterna, får man skörda? Får man producera mat på de här ytorna? Hur mycket av det här har runnit ut i Kaggfjärden? Inget av det får vi svar på.

Fredrik Möller. Foto: Privat