Redan i oktober förra året deklarerade kommunen att en magisk gräns hade passerats, då bodde 30 000 människor i Upplands-Bro, enligt kommunens eget befolkningsregister.

När SCB presenterade sin befolkningsstatistik nyligen stod det klart att Upplands-Bro är den kommun i länet som procentuellt sätt haft den största befolkningsökningen under 2020.

https://www.mitti.se/nyheter/sa-vill-kommunen-vaxa-i-lagom-takt/repucf!ZS7Oj26LRWtoEYtPaY0TOw/

Upplands-Bro ökar mest

Nu bor 30 195 personer i kommunen, det här är en ökning med 849 personer mellan 2019 och 2020, vilket motsvarar en ökning med 2,9 procent.

Samtidigt uppger SCB att fler människor flyttar från än till Stockholm och att totalt sett så minskade befolkningen i 42 procent av landets kommuner.

Många barn föds

Enligt Linus Garp som är befolkningsstatistiker hos SCB beror ökningen i Upplands-Bro främst på att kommunen har ”en ganska stabil naturlig folkökning”, i klarspråk innebär detta att det föds många barn i kommunen.

https://www.mitti.se/nyheter/vi-ska-bevara-var-unika-natur/repucf!DRsDG7HP1l7zSolND@k2jA/

– Men främst växer kommunen till följd av inflyttning. Denna sker främst från andra kommuner inom Stockholms län. Det här har ju varit betydande för utvecklingen särskilt de senaste fem åren kan vi se, säger Linus Garp.

I hela Stockholms län ökade befolkningen med minst 0,2 procent i 20 av 26 kommuner jämfört med året före. Den största ökningen står alltså Upplands-Bro för, med sina 2,9 procent.

Inflyttning från utlandet

– Dessutom är det en stabil inflyttning från utlandet under flera år även om den såklart är lägre för 2020 på grund av den minskade invandringen, säger Linus Garp, och menar att det är en annan orsak till att siffrorna ser ut som de gör just i Upplands-Bro.

Jämfört med året före har 137 av Sveriges kommuner vuxit medan 93 har krympt. I de övriga kommunerna är förändringarna mindre än 0,2 procent. I hela Sverige är vi nu, enligt den senaste befolkningsstatistiken, 10 379 295 invånare. Det är en ökning med 0,5 procent jämfört med 2019, vilket är den minsta ökningen på 15 år.

– Trots att invandringen till Sverige minskade kraftigt jämfört med 2019 var det invandringsöverskottet som främst ökade Sveriges folkmängd. Vi får gå tillbaka till babyboomåret 1992 för att hitta ett år då födelseöverskottet var den drivande faktorn bakom Sveriges folkökning, säger Tomas Johansson, befolkningsstatistiker på SCB.