BB Stockholm, med förlossningsklinik på Danderyds sjukhus samt amningsmottagning, barnavårdscentral och fyra barnmorskemottagningar runt om i stan, får ny ägare.

Detta då vårdföretaget Aleris Healthcare AB, som för tre år sedan köpte Praktikertjänsts del i BB Stockholm, nu vill sälja.

Aleris har inte velat svara på frågor om anledningen till försäljningen, men skriver i ett pressmeddelande att de "tar ett ytterligare steg i att renodla bolagets verksamhet".

Hugo Lewné, VD Prima vård, skriver:

– Jag ser att förvärvet kompletterar Prima Vårds verksamhet inom kvinno- och barnhälsa, Mama Mia, mycket bra. Tillsammans har vi väldigt bra förutsättningar att fortsätta utveckla kvinno- och barnhälsovården i Stockholm.

BB Stockholm (står för Barnbördshuset Stockholm AB) ägs till 49 procent av Danderyds sjukhus, och till 51 procent av Aleris dotterbolag Proliva.

Regionen säger nej

När de nu vill sälja gäller hembud, och Region Stockholm har erbjudits att köpa Prolivas andel.

Men regionen har sagt nej tack, efter beslut i fullmäktige.

Det är bra att vara delägare, men att vara helägare "skulle medföra att en större förlossningsverksamhet behöver hanteras inom Danderyds Sjukhus AB:s regi, vilket sjukhusledningen bedömer som mindre effektivt" enligt beslutsunderlaget.

Kunde bli pilot

Men fullmäktige var inte enigt. Sverigedemokraterna menar att det inte framgår varför kapaciteten inte kan värnas om regionen går in, och ville återremittera ärendet.

Vänsterpartiet reserverade sig och menar att vid ett köp skulle kliniken kunna drivas som en självständig barnmorskeenhet och utses som ett pilotprojekt för att utveckla intraprenader inom regionen.

Prima vård driver flera vårdcentraler, rehabkliniker, barnavårdscentral, amningsmottagning samt psykiatri och beroendevård i Region Stockholm.