IDROTTSYTOR? Stadsdelen vill kolla om båtuppläggningsplatser kan aktiveras på andra sätt på sommaren när båtarna ligger i plurret. Foto: Sacharias Källdén

Båtuppläggningsplatser på Kungsholmen kan bli idrottsytor

Nu svarar stadsdelen på majoritetens uppdrag om att scanna Kungsholmen efter fler lämpliga ytor för idrott.

  • Publicerad 14:10, 7 okt 2021

I våras gav grönblå majoriteten i stadsdelsnämnden förvaltningen i uppdrag att samarbeta med andra förvaltningar inom staden för att scanna Kungsholmen efter lämpliga ytor för spontanidrott och ”rörelseinriktad lek”.

Uppdraget: Leta efter fler ytor för idrott

Nu svarar förvaltningen att de har inlett dialog med bland annat utbildningsförvaltningen och idrottsförvaltningen. Enligt förvaltningen finns det potential att utveckla Essinge IP mer och att samverka för att skapa en konstfrusen isbana i stadsdelen.

Dessutom vill de diskutera med idrottsförvaltningen om det går att använda och aktivera deras båtuppläggningsplatser under sommarhalvåret, skriver de bland annat.