Nacka kommun har i flera år sopsaltat gång- och cykelbanan längs Värmdövägen, ända till Värmdö. Kommunen är beredd att sopsalta cykelbanorna mellan den 15 oktober och 15 april.

”Kommunen har som mål att öka andelen som reser fossilfritt, och därför är cykling ett prioriterat trafikslag”‚ skriver kommunen på sin hemsida.