Antalet sjukdomsfall med invasiva grupp A-streptokocker har tredubblats i Region Stockholm. 2023 rapporterades 364 fall mot 108 året innan.

Det vet vi, eftersom anmälningsplikt råder enligt smittskyddslagen. Invasiva grupp A-streptokocker kan leda till allvarlig infektion.

Som sepsis. Men när det gäller detta inte sällan dödliga tillstånd finns det ingen exakt statistik.

– Patienter med sepsis har alltid en underliggande infektion, till exempel urinvägsinfektion, och då är det den diagnoskoden som uppges, även om patienten även utvecklar sepsis. Sepsiskoden missas ofta, säger Kristoffer Strålin, infektionsläkare vid Karolinska universitetssjukhuset.

Kristoffer Strålin leder arbetet med att bättre diagnostisera sepsis, och därmed få rättvisande statistik över sjukdomen.

Kristoffer Strålin leder arbetet med att bättre diagnostisera sepsis, och därmed få rättvisande statistik över sjukdomen.

David Gimlin/KI

Enligt honom är det bara omkring femton procent av dem som drabbats av sepsis som rapporteras. Men en mycket stor ökning av de registrerade sepsisfallen är att vänta.

Fler får diagnosen

För nu ska vården få bättre koll, och Strålin leder det arbetet. Det finns numera ett hjälpmedel i journalsystemet för automatisk uträkning för att kunna diagnostisera sepsis, vilket Region Stockholm är först i landet med att införa.

Dessutom tas en metod fram för att följa patienter som kommer in akut med misstänkt sepsis i journalsystemet. Det handlar nu om att få till programmeringen för detta, och sedan ska det provas ut i Region Stockholm innan det kan införas nationellt.

– Det gör det möjligt att följa patienterna över tid och se till att vårdresultaten blir likvärdiga över landet, säger Kristoffer Strålin.

Hög dödlighet

Enligt de uppskattningar som hittills gjorts drabbas över 50 000 personer i Sverige av sepsis varje år. Dödligheten är drygt 15 procent.

Varför har sjukvården inte haft bättre rapportering av diagnosen?

– Den är inte så lätt att ställa. Och sepsis kan hamna lite mellan stolarna, mellan olika specialiteter, eftersom det är flera organsystem som kan drabbas, säger Kristoffer Strålin.

Sjukhus missade makens sepsis – står ensam med fyra barn

Matilda Huss man fördes akut till sjukhus med svår huvudvärk. Där behandlades han för blodproppar – men han hade drabbats av sepsis och avled inom några timmar.

Jörgen Huss, 53, kom hem från jobbet med kraftig huvudvärk.

Hustrun Matilda, som är undersköterska, anade oråd och ringde efter ambulans.

Ambulansen ville först inte ta honom med. Det var inte stroke, konstaterade de, men strax förlorade han synen.

Några timmar senare var Jörgen Huss död. Terminal blödningschock står det i dödsintyget.

– Han förblödde, inifrån och ut. En plågsam död, säger Matilda Huss.

Togs ingen snabbsänka

Men hade läkarna på Karolinska i Solna upptäckt att han drabbats av sepsis, blodförgiftning, hade antibiotika kunnat ges och utgången bli en annan, menar hon.

– De borde ha tagit ett CRP-prov, då hade de sett att han hade en infektion. Nu visade röntgen proppar som tryckte mot ögonen, och de gav honom blodförtunnande medicin.

Immunförsvaret slår hårt

Sepsis är dock ingen enkel diagnos att ställa, enligt Patrik Gille-Johnson, infektionsläkare på Danderyds sjukhus.

– Det är svårbedömt. Att ta ett CRP-prov är ett vanligt sätt för att se om patienten har en infektion. Om infektionen ger en organsvikt kallar vi det för sepsis. Sepsis innebär att kroppens immunförsvar reagerar kraftigt för att slå tillbaka en infektion, vilket kan orsaka organsvikten, säger han.

Bakterierna kommer ofta in i kroppen via luftvägarna, men även via huden, som ett sönderkliat myggbett. Urinvägsinfektion är också en vanlig orsak.

25 procents dödlighet

Enligt Kvalitetsregistret för infektionssjukdomar drabbas 50 000-70 000 personer av sepsis varje år. Av dem som blir så sjuka att de behöver intensivvård avlider cirka 25 procent.

Enligt registret ska andningsfrekvens kontrolleras redan i ambulansen, och vid misstanke om sepsis ska laktat (mjölksyra) kontrolleras inom 60 minuter efter ankomst till sjukhus. Vid septisk chock ska antibiotika ges inom 60 minuter.

Ökad vaksamhet

Det är inte ovanligt att diagnosen missas i ett tidigt skede, eftersom symtomen kan variera väldigt mycket, enligt Patrik Gille-Johnson.

– Men vaksamheten och kunskapen blir allt bättre, säger han.

Ett så kallat standardiserat vårdförlopp har till exempel införts, ett kunskapsstöd för personalen. Ett antal symtom ska aktivera sepsislarm med direkt medicinsk bedömning och samråd med infektionsläkare.

Anmält till Ivo

Jörgen Huss avled den 3 januari. Matilda Huss har anmält händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, som nu undersöker om sjukhuset handlat korrekt.

Men oavsett utgång är det en klen tröst. Över en natt stod hon ensam med fyra barn och ett på väg. Dagen före begravningen fick hon missfall.

Matilda Huss fick 13 år tillsammans med sin Jörgen. "Jag kommer aldrig att ta av mig vigselringen" säger hon.

Matilda Huss fick 13 år tillsammans med sin Jörgen. "Jag kommer aldrig att ta av mig vigselringen" säger hon.

Stefan Källstigen

Saknaden är svår.

– Fruktansvärd. Jag har mardrömmar, och gråter om nätterna. Det kan jag ju inte göra på dagarna.

Men hon har också mötts av stöd och värme, förskolan har till exempel hämtat och lämnat barnen under den här tiden, berättar hon.

Omtyckt

I lägenheten i Vällingby är det hemtrevligt rörigt, och på hedersplats med tänt ljus ett foto av hennes man.

– Han var kärnfrisk, levnadsglad, karismatisk, ställde alltid upp. Han var så ofta i tvättstugan att männen i huset skämtade och sa att han måste sluta med det så att inte deras fruar skulle få för sig något...

Matilda Huss är sjukskriven från sitt jobb på en vårdcentral och säger att hon tar en dag i taget. Men planen är att studera till sjuksköterska.

– Jag tror det skulle göra mig gott att få en ny inriktning i livet, säger hon.

Symtom vid sepsis – kommer ofta plötsligt

Frossa

Feber

Svårt att andas

Förvirring, svår att få kontakt med

Diarré

Kräkningar

Ont i mage, rygg, muskler, leder

Muskelsvaghet, orkar inte stå eller gå

Källa: 1177

Jörgen Huss, 53, avled inom några timmar sedan han drabbats av sepsis.

Jörgen Huss, 53, avled inom några timmar sedan han drabbats av sepsis.

Stefan Källstigen

Sjukhus missade sepsis – avled inom några timmar

Hustrun Ivo-anmäler – står ensam med fyra barn.

RS-virus, influensa – och nu streptokocker

Vintervirusen härjar nu som värst: RS, influensa och vinterkräksjuka. Nytt för i år är att ovanligt många drabbas av streptokockinfektioner.

Sjukfall på grund av RS-viruset, som går hårdast åt små barn, gör läget tufft på Astrid Lindgrens barnsjukhus, med överbeläggningar och högt tryck på akuten, enligt Patrik Söderberg, chefläkare i Region Stockholm.

– Det är ojämn belastning på akutsjukhusen, trycket växlar. Just i dag är det lägre i södra länsdelen, och högre i den norra, säger han.

Julen brukar vara besvärlig, och nyår ännu lite värre. Men den riktiga prövningen brukar inträffa runt trettonhelgen.

– Hittills har vi i alla fall just nu lediga vårdplatser på alla sjukhus, vilket är ett gott läge för att vara i mellandagarna.

Mitt i säsongen

Spridningen av RS-viruset ser ut att fortsätta, så även influensan.

– Där har vi inte nått toppen ännu. Vi är mitt i virussäsongen.

Det växlande vintervädret, med isiga gångbanor som täcks med snö, gör att många faller och skadar sig.

Hittills i december har omkring 1 200 patienter sökt vård efter att ha slagit sig, ungefär lika många som förra året vid den här tiden.

Färre covidsjuka

Vinterkräksjukan, som orsakas av caliciviruset, är redan igång, men brukar ha sin topp en bit in på det nya året.

Omkring 350 patienter med covid-19 är inlagda på sjukhus, varav några i intensivvård.

– Covidkurvan ser ut att ha planat ut, och den sista veckan har den till och med gått ner lite, säger Patrik Söderberg.

Streptokocker

I år har vi i stället drabbats av invasiva streptokocker, som i värsta fall kan ge upphov till sepsis. I år är antalet fall över tre gånger så många som förra året.

– Men det är fortfarande mycket ovanligt att drabbas, säger Patrik Söderberg.

Vad ökningen beror på vet man inte riktigt, men en förklaring kan vara att vi under pandemin inte utsatts för smittan, och därför nu har lite sämre immunförsvar mot den.

Antalet som söker vård ökar

Vinterkräksjuka: Säsongens epidemi är igång sedan vecka 49 med runt 600 bekräftade fall per vecka i Sverige och kurvan är uppåtgående.

Covid-19: Smittspridningen är fortsatt relativt stor, något som den nya omikronundervarianten bedöms bidra till.

RS-virus: Kraftig ökning innan jul. Vecka 50 rapporterades 482 fall i Sverige, varav 200 i Region Stockholm.

Influensa: Antalet fall dubblerades mellan vecka 49 och 50. 878 bekräftade fall rapporterades i Stockholm innan jul.

A-streptokocker: 348 fall under 2023 i Region Stockholm, mot 96 året innan.

Källa: Folkhälsomyndigheten

RS, respiratoriskt syncytial virus, kan göra små barn svårt sjuka.

RS, respiratoriskt syncytial virus, kan göra små barn svårt sjuka.

Mostphotos

RS-virus och influensa ökar – och streptokockinfektioner

Chefläkaren: Vi har inte nått toppen ännu. Vi är mitt i virussäsongen.