– Vi vill spara el utan att det får större påverkan på invånarna i den utsträckning det går, säger Rakel Nilsson, kommunens säkerhetssamordnare inom krisberedskap.

Kommunen har tillsammans med Huddinge samhällsfastigheter (Husf) och Huge skapat en särskild grupp som tittar på hur man kan spara energi i vinter. De har tagit fram förslag på åtgärder och graderat dem utifrån största möjliga besparing med minsta möjliga påverkan.

– Det finns representanter från varje verksamhet i gruppen. Alla har tittat på vad de kan göra för att spara el. Sedan är det upp till varje förvaltning att fatta beslut, säger Rakel Nilsson.

Det handlar mycket om att hitta energitjuvar. En del gäller tekniska lösningar eller beteendeförändringar, som att se till att allt är avstängt och att köra diskmaskinen på natten om det går.

Värmen sänks och höjs

Men några konkreta åtgärder har beslutats. Kommunen har bestämt att stänga bastur i alla anläggningar som ishallar och idrottshallar. Däremot ska de fortsatt vara i gång i simhallarna.

– I det här skedet gör vi åtgärder som har så lite påverkan på invånarna som möjligt. Vi har tittat på vattentemperaturen i simhallarna, men eftersom de är gamla har vi redan en temperatur som upplevs som relativt kall, säger Anja Dahlstedt, kultur- och fritidsdirektör.

Temperaturen i ishallarna Visättrahallen och Björkängshallen ska höjas med 1,5 grad på natten. Sedan drar man på full kyla när det är verksamhet i hallarna.

– Vi tittar också på om man kan sänka inomhustemperaturen någon grad på fritidsgårdar, bibliotek och idrottshallar, säger Anja Dahlstedt.

Husf kommer att stänga av värmen i tomma lokaler. Som det ser ut nu handlar det om Gullvivans förskola och en del av Stortorps äldreboende.

– Vi drar ner värmen till vad som är möjligt utan att det blir fara för fastigheten fysiskt, säger Henrik Örneblad, vd för Husf.

Sedan tidigare håller kommunen på att byta ut all gatubelysning till mer energisnåla lampor. Det här arbetet snabbas nu på. Däremot finns det inga planer på att släcka gatubelysning.

– Vi har fått in lite synpunkter. Någon tycker att vi kunde släcka varannan stolpe, men det blir väldigt svårt. Då skulle vi behöva åka runt till varenda stolpe, det blir en för stor insats, säger Jerry Norén, enhetschef för gatutrafikenheten.

Nu tändas tusen juleljus

Skenande elpriser till trots, nu har julbelysningarna i de lokala centrumen tänts.

– Vi har tittat på hur mycket el de förbrukar. Det handlar om 6 kilowatt per timme, vilket motsvarar 9 kronor i timmen. Den glädje och den trygghet det skänker tycker vi är värt 9 kronor i timmen, säger Anders Sundqvist, kommunikationschef på Huge.

Huge har julbelysning i Huddinge centrum, Flemingsbergs centrum och Skogås centrum. Ljusgranarna kommer vara på plats lagom till advent. Det är bara LED-lampor i julbelysningen.

På Huges kontor lyser adventsljusstakar upp i decembermörkret, men i år förses de med timer.

Men det som slukar mest energi är uppvärmningen. I alla Huges lägenheter ska det vara 20 grader varmt. Huge har ett system som gör att de på distans kan se temperaturen i alla lägenheter, och kan reglera och finjustera den.

– Det gör att vi har kunnat minska energianvändningen med 25 procent under de senaste tio åren. Tidigare kunde en kall lägenhet styra energiförbrukningen i hela huset, säger Anders Sundqvist.

Huge tittar nu på hur det ser ut med temperaturen i andra utrymmen

– Det handlar till exempel om trappuppgångar, tvättstugor och källare. Där bör man ligga någonstans runt tio grader. Vi har säkrat upp så att vi håller det överallt, säger Anders Sundqvist.