Föräldrar i Annedal som Mitt i pratat med är inte ense.

En del tycker att det är viktigt med en fritidsgård i området, andra inte.

I Annedal finns i dag en fritidsgård, i en paviljongbyggnad på Mariehällsskolans skolgård, öppen två dagar i veckan.

– Fritidsgården är uppskattad, framförallt är det barn som går i sexan som är där men också lite äldre besökare, säger Annika Busch, chef för fritidsgårdarna i Bromma.

"Tittar på behov"

Att öppna en fritidsgård som hålls öppen fem dagar i veckan är för dagen inte aktuellt. Och kanske blir det heller aldrig av.

– På sikt hoppas vi kunna slussa ungdomar till andra verksamheter, till exempel till vår största fritidsgård i Blackeberg. Men vi tittar hela tiden på behov, säger Annika Busch.

Lovisa Theolin, förälder bosatt i Annedal, säger att de som planerat Annedal enbart tänkt på att bygga bostäder.

Hon är undrande till att en mer permanent fritidsgård inte planerats in.

– Jag är lite förvånad, området är riktat till familjer, säger hon.

Lovisa Theolin, här med dottern Kajsa, tycker att det borde finns en fritidsgård. Är man i yngre tonåren har man inte så många ställen att gå till på fritiden, konstaterar hon.

Lovisa Theolin, här med dottern Kajsa, tycker att det borde finns en fritidsgård. Är man i yngre tonåren har man inte så många ställen att gå till på fritiden, konstaterar hon.

Stefan Källstigen

Samira Aden, också hon förälder i Annedal, tycker att föräldrar har ett stort eget ansvar för vad barnen gör på sin fritid. En fritidsgård behöver nödvändigtvis inte vara lösningen, anser hon.

– Ungdomar kan göra annat än att gå till en fritidsgård.

Hon exemplifierar med att ungdomar i stället kan delta i verksamheter som gör att de kommer in i samhället, som lägerverksamhet.

Alvaro Zagal, ännu en förälder i området, säger att han önskar sig en permanent fritidsgård i Annedal, som håller öppet alla vardagar.

– Det jag har sett och också hört från andra föräldrar att speciellt somrar och höstar samlas ungdomar här och var i Annedal, bland annat i skogspartier. Även om det finns att göra för de minsta barnen så finns inget att göra för de i åldrarna 13 till 15 år, säger Alvaro Zagal.

Alvaro Zagal noterar att en högstadieskola planeras i området. Då borde det även finnas en permanent fritidsgård, tycker han.

Alvaro Zagal noterar att en högstadieskola planeras i området. Då borde det även finnas en permanent fritidsgård, tycker han.

Anders Gustafsson

Annika Busch på stadsdelsförvaltningen ser den befintliga fritidsgården i paviljongen på Mariehällsskolans skolgård som en startpunkt för att undersöka behovet av en utökad fritidsverksamhet i Annedal.

Fritidsgården öppnades i januari.

– När vi väl börjar fånga upp barn och unga och att de kommer hit blir det lättare att sprida information om våra verksamheter och aktiviteter.

Politikernas löften

Mattias Keresztesi (M), förste vice ordförande i Bromma stadsdelsnämnd, skriver i ett mejl till Mitt i att hans parti kommer att lyfta frågan om en fritidsgård i Annedal:

– Brommas ungdomar har rätt till vettig verksamhet på fritiden och trygga samlingsplatser. Det är för tidigt att bestämma i vilken exakt form det bör vara. Det är viktigt att de lokaler som finns utnyttjas effektivt.

Ali Erdal säger att det finns tomma lokaler i området som kan vara lämpliga som fritidsgård: "Det behövs en fritidsgård."

Ali Erdal säger att det finns tomma lokaler i området som kan vara lämpliga som fritidsgård: "Det behövs en fritidsgård."

Stefan Källstigen

Johan Heinonen (S), ordförande i Bromma stadsdelsnämnd, vill också han ha en mer permanent fritidsgård i Annedal.

– Jag tycker att det behövs fler fritidsgårdar i Bromma, inte minst i Mariehäll (där Annedal är en del) där behovet är stort, men jag kan inte säga nu hur snabbt det kan gå, vi behöver hitta lämpliga lokaler, säger Johan Heinonen.

Annan sysselsättning

I en gatukorsning är en man med en barnvagn på väg över ett övergångsställe. Han heter Sebastian Kempas.

Sebastian Kempas, här med barnen Tilde och William, är på väg att flytta och säger att frågan om en fritidsgård inte känns angelägen för hans del. Men samtidigt tror han att det finns ett behov: "Spontant tycker jag att det vore bra."

Sebastian Kempas, här med barnen Tilde och William, är på väg att flytta och säger att frågan om en fritidsgård inte känns angelägen för hans del. Men samtidigt tror han att det finns ett behov: "Spontant tycker jag att det vore bra."

Stefan Källstigen

– Spontant tycker jag att det vore bra, jag tror att det finns ett behov, säger han när han får frågan om en permanent fritidsgård behövs i området.

Han och familjen är för egen del på väg att flytta, behovet av en fritidsgård i det här området är därför inte något som känns angeläget just för hans del, tillägger han.